A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fordított ÁFA nyilatkozat
#1
Tegnap kaptam a mezőgazdaság fordított Áfájára egy anyagot, ide rakom.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#2
Bocsánat! Jogos! Ott folytatjuk!
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#3
Kéretik a téma megvitatását
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/p=31868.html#31868">http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopi ... html#31868</a><!-- m -->

itt, vagy a Könyveljünk együtt fejezetben folytatni.


Nem lenne jó, ha újból betelne ez a hely!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#4
Sziasztok!
Egy kérdés ezzel a hosszú cikkel kapcsolatban!
Ha szállító számla és fordítottan adózik, rendben van, hogy az ÁFA analitikában és a bevallásban is fel kell tüntetni + - értékben az ÁFÁ-t.
Viszont a vevő számlát T 311 K91-re könyveljük, ilyenkor értelem szerűen az ÁFA analitikában a fordított értékesítést nem hozza, azonba a cikk szerint az 1 lap 4. sorába fel kell tüntetni a fordított értékesítés ÁFA összegét. Ti ezt hogyan oldjátok meg, kézzel bele írjátok, vagy van ennek valami furmánya?
Egyáltalán tényleg fel kell tüntetni az értékesítés /vevő számla/ tovább nem hárított ÁFA ellenértékét?? Ez nekem nem egyértelmű!
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#5
Látom Móni gyorsabb volt Nálam.
Nem tudom nálatok mi megy, de itt egész nap csöng a telefon és zaklatnak a vállalkozóim olyan kérdésekkel amik igazán ráérnének. Pedig mondtam, ha lehet most 02.15.-ig csak ha ég a ház. Hát nem nagyon érdekelte őket. Pedig nagyon iparkodtam.,
Vicus
Válasz idézéssel
#6
Kedves Móni: szuper vagy pusz zsabónap
Válasz idézéssel
#7
Mónika!
Nagyon köszi!
Válasz idézéssel
#8
Egy kis segítség!

Napjainkban többfajta adónemet kell elszámolnunk a főkönyvi könyvelésben. Nézzük most a fordított áfa elszámolását és bevallását! Amellett, hogy nem vagyunk túl kiegyensúlyozottak a rengeteg bevallás elkészítésének, valamint az új szabályok megértésének időszakában, meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal is, hogy a belföldi fordított adózás áfájának nyilvántartását, könyvelését is meg kell oldanunk ezekben a napokban. Erről az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók se feledkezzenek meg, akár kettős könyvvitelt, akár bevételi nyilvántartást vezetnek!

Az APEH honlapján megjelent már az általános forgalmi adóra vonatkozó 0865 jelű nyomtatvány, és annak 85 oldalas kitöltési útmutatója. Legalább a bevallási nyomtatványt tekintsük át, mert abból megismerhetjük, hogy milyen adatigénye lesz a bevallásnak, vagyis mely adatokat kell külön gyűjteni, ami kisebb cégeknél akár a főkönyvi számla megbontásával is megoldható. Amennyiben ezt az utóbbi megoldást választják, akkor annak megfelelően kell változtatni a számlatükröt és a számlarendet.

A fordított adózás alkalmazása esetén a termék vagy szolgáltatás eladója, általános forgalmi adó nélkül állítja ki számláját a vevő felé. Ugyanakkor a saját beszerzéseire vonatkozó előzetesen felszámított adót a törvényben foglalt szabályok szerint levonhatja. Az értékesítésről a számláját a tényleges teljesítéskor, de legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. Az értékesítést a teljesítés időpontjával kell a főkönyvi számlán rögzítenie:

T 311. Vevőkkel szembeni belföldi követelések
K 911. Értékesítés nettó árbevétele

Általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége a fordítottan adózó ügyletből nem keletkezik. Ugyanakkor, ha megnézzük a 0865/650/651/310/320 jelölésű bevallásnak az értékesítésre vonatkozó rovatait, akkor azt látjuk, hogy a 01-es lapon a 04. sorba be kell állítani a fordítottan adózó értékesítéseink ellenértékét. (Felhívom a figyelmet arra, ha az adóalany az ingatlan értékesítésére vagy bérbeadására adókötelezettséget választott - azokban az esetekben, amikor ezt az áfa törvény lehetővé teszi -, és adóalany számára teljesít értékesítést, akkor is fordítottan adózik.)

Tehát külön kell gyűjtenünk a fordítottan adózó eladásaink ellenértékét. Ezért írtam az előzőekben azt, hogy kisebb cégek ezt a kérdést a főkönyvi számla alábontásával is meg tudják oldani. A kérdés konkrét, saját döntésünknek megfelelő szabályozását, eljárási rendjét, valamelyik szabályzatunknak tartalmaznia kell.

A fordított adózás lényege, hogy a fizetendő általános forgalmi adót a vevő fizeti. Eszerint a kapott számla ellenértékére a vevő számítja fel az áfát, és mind az adóalapot, mind pedig az adót beírja az áfa analitikájába.

A megkapott számlát - áfa nélkül - rögzíti a vevő az érintett főkönyvi számlákon a teljesítés időpontjával. A könyvelési tétel a beszerzés fajtájának megfelelően sokféle lehet, attól függően, hogy tárgyi eszközt, vagy ingatlant, mint árut, vagy igénybe vett szolgáltatást, esetleg közvetített szolgáltatást vásároltunk. Ezek bekerülési értékét rögzítjük a szállítóval (illetve a pénzeszközzel) szemben.

Ismert az általános forgalmi adóról szóló törvény azon előírása, hogy fordított adózás esetén a vevő adófizetési kötelezettsége azon a napon keletkezik, amikor
- a számlát kézhez vette,
- vagy az ellenértéket megfizette,
- vagy az ügylet áfa szerinti teljesítési időpontját követő hónap 15-dik napján,
de ezek közül mindenképpen a legkorábban bekövetkező esemény időpontjában.

Ugyanakkor azon alapvető szabályokat is figyelembe kell vennünk, melyek a levonási jogosultságot meghatározzák. Az egyik ilyen szabály az, hogy a fizetési kötelezettség időpontját nem előzheti meg a levonási jogosultság időpontja. A legkedvezőbb eset az előzőekben felsoroltak közül, ha a számla kézhezvétele következik be a legkorábban, és a törvényi előírások szerint az általános forgalmi adó is levonható. (Vigyázat a lakóingatlanoknál egyes esetekben!)

Ilyenkor a fordítottan adózó termékértékesítés illetve szolgáltatásnyújtás fizetendő általános forgalmi adója és levonható általános forgalmi adója a számla kézhezvételének időpontjával azonos összegben könyvelhető:
T 466. Levonható általános forgalmi adó
K 467. Fizetendő általános forgalmi adó.

Ne felejtsük el azt a szabályt sem, hogy a levonási jog csak a számla birtokában gyakorolható. Ebből következően, ha a fizetési kötelezettség az ellenérték megfizetésének időpontjával következik be, de a számlát még nem kaptuk meg, akkor a levonási jogosultság még nem áll be, ezért a következőképpen könyvelünk a pénzügyi teljesítés időpontjával:
T 368. Egyéb követelések
K 467. Fizetendő általános forgalmi adó.

Amikor pedig megjön a számla, akkor a levonható adót is könyvelhetjük a bizonylat beérkezésének időpontjával:
T 466. Levonható általános forgalmi adó
K 368. Egyéb követelések.

Ezen levezetésnek különösen akkor van jelentősége, ha a kötelezettség és a jogosultság két külön bevallási időszakban következik be.

Amennyiben a felsoroltak közül a harmadik eset következik be, vagyis az ügylet az áfa szerinti teljesítés időpontját követő hónap 15-dik napján keletkeztet a vevő számára adófizetési kötelezettséget, akkor még nem kapta meg a számlát. Ez logikus következtetés, hiszen a fentiekben felsorolt három eseményből, ha az első kettő nem következett be, csak akkor jöhet a harmadik. Ezért a levonható áfát ilyenkor is egyéb követelésként kell nyilvántartásba vennie a vevőnek - mint az előző esetben - a számla megérkezéséig.

A fordított adózás hatálya alá tartozó tevékenységek áfája általában levonható. Természetesen más a helyzet akkor, ha a vásárolt termék vagy szolgáltatás felhasználása adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenységhez is kapcsolódik.

Amennyiben az általános szabályok szerint adózó adóalanyoknál az általános forgalmi adó nem vonható le, akkor a számviteli törvény szabályainak megfelelően vagy a beszerzési érték részeként könyvelni, (T 161, 51-52 - K 454, 455), vagy ha arányosan megosztandó, akkor a 466. számláról a le nem vonható hányadot az egyéb ráfordítások között kell elszámolni (T 867 - K 466). Ahol nem lehet a bekerülési érték része, ott szintén egyéb ráfordítás.

Ne felejtsük el a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47.§-át, mely szerint, a bekerülési (beszerzési) érték részét képezi az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó le nem vonható általános forgalmi adó is. Lakóingatlan építtetése és az építési szerződés alapján történő átvétele esetében a levonási jogosultságot csak a továbbértékesítési cél vagy az adóköteles bérbeadási tevékenység alapozhatja meg.

A fordított adózásban résztvevő adóalany, mint beszerző, az áfabevallás 35. sorában szerepelteti az általa felszámított fizetendő általános forgalmi adót. A 35. sorban szereplő összegből az ingatlanértékesítésről illetve a hulladékértékesítésről részletező adatot kell szolgáltatni a bevallás 60. és 61. soraiban. Tehát erről is analitikát kell vezetni. Megjegyzem, hogy rendkívül sok részletező adatot kér az új áfabevallás.

A teljes egészében levonható adót, az áfakulcsnak megfelelő bontásban kell szerepeltetni a 0865-ös bevallás 02A lapján, általában a 70. sorban.

Amennyiben az adóalany adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást egyaránt végez, és az adólevonásra jogosító tevékenységhez kapcsolódó beszerzéseket terhelő, előzetesen felszámított adó tételesen nem különíthető el, akkor az Áfa tv. 123. §-a valamint a 134-136. §-ok szerinti arányosítási szabályok alapján megosztott, levonható adórészt az áfabevallás 73. sorban kell az arányosításnak megfelelő adóalappal együtt szerepeltetni.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#9
Vicus!

keresd meg a cikket, jelöld ki az egészet és át tudod másolni
(tehát: szöveg elején nyomod az egérkét és húzod végig, míg tart a szöveg - utána jobb klikk az egérrel-másolás, aztán átjösz ide, itt egy jobb klikk és beillesztés)
"Ha meg akarod nevettetni a Jóistent, mesélj neki a terveidről"
Válasz idézéssel
#10
Szia Vicus!
Probáld meg, mert ezen agyalok és nem akar összejönni.
Válasz idézéssel
#11
kalkulátor.hu-n találtam egy írást a fordított adózás köbnnyveléséről.
Sajnos nem tudom hogy kell ide berakni.
Vicus Sad
Válasz idézéssel
#12
Barátaim!

A téma megbeszélésének helye itt van!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/p=30609.html#30609">http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopi ... html#30609</a><!-- m -->
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#13
Hmm... Megint egyszerűsítették az adminisztrációt!
Válasz idézéssel
#14
Szia!
Ha forditott adózás alá eső tevékenységet végzel nyilatkoztatni kell a vevőt áfa alanyiságáról.
Ebben a nyilatkozatban a vevő (a-c pontban lévő) tudomásul veszi, hogy a részére nettóban kiállított számla után neki kell az áfát felszámítani.
Maresz
Válasz idézéssel
#15
Maresz Írta:Ma kaptam. Egy újabb forditott áfa nyilatkozat.Igen szájbarágós.
Ezt a nyilatkozatot megkaptam én is, de tulajdonképpen ezt ki adja, kinek, és mikor minden számlaadásnál kell adni?
doska
Válasz idézéssel
#16
Ma kaptam. Egy újabb forditott áfa nyilatkozat.Igen szájbarágós.
Maresz
Válasz idézéssel
#17
Szia!

Ezen a fórumon a dokumentumok között, de megpróbálom a linket bemásolni
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/t=1320.html">http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/t=1320.html</a><!-- m -->
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#18
Elnézést a zavarásért de szükségem lenne egy dokumentumra amit nem találok kérlek segítsetek. Szigorú számadású nyomtatványok selelytezési jegyzőkönyve dokumentumre lenne szükségem. Vagy honnét tudom letölteni.


E-mail cím <!-- e --><a href="mailto:gaba_bau.kft@freemail.hu">gaba_bau.kft@freemail.hu</a><!-- e -->Segítségeteket előre is köszönöm.
Válasz idézéssel
#19
Elküldtem.
Üdv. Edit
Válasz idézéssel
#20
Sziasztok!

La lennétek olyan kedvesek nekem is elküldeni a fordított áfa nyilatkozatát azt nagyon megköszönném.
e-mail: <!-- e --><a href="mailto:h.judit@index.hu">h.judit@index.hu</a><!-- e -->


előre is köszönöm

Judit
Válasz idézéssel
#21
Látom,mint ahogy nekem, másnak is problémát okoz a pdf-et kinyomtatni.
Próbáld meg: egér 1 jobb klikk - cél mentés más néven (mentsd le valahova és az Adobe Reader-ből tudod nyomtatni)
Üdv. Edit
Válasz idézéssel
#22
Adri, remélem odaért.
Üdv.: Zsuzsa
Válasz idézéssel
#23
Sziasztok!

Nem tudom miért, de nekem se sikerült megnyitnom.

Lenne olyan kedves valaki és átküldené nekem?

<!-- e --><a href="mailto:fonyadt.adrienn@catv-sonar.hu">fonyadt.adrienn@catv-sonar.hu</a><!-- e -->


Köszönöm
Adri
Válasz idézéssel
#24
köszi. Elküldtem az email címem.
Válasz idézéssel
#25
Nem sikerült a küldés. Ird meg az e-mailedet, elküldöm levélben.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég