A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Adószabályok Covid 19
#1
Érdemes elolvasni.

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa/Szeptember_vegeig_tar20200617.html

röviden:

Szeptember végéig tart a szankciómentes időszak

A NAV meghatározott feltételek fennállásakor nem szab ki mulasztási bírságot, ha az adóalany a 2020. július 01. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti.

2020. július 1-jétől változnak az Áfa törvény[1] számlaadat-szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályai, megszűnik a 100 ezer forint áfatartalomra vonatkozó korábbi értékhatár. Minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni a NAV részére, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített[2] ügyletről (kivéve a Közösségen belüli termékértékesítést) bocsát ki, a számla áthárított áfatartalmától függetlenül. A befogadott számlákat érintően az adatszolgáltatás abban az esetben, illetve akkor terheli az adóalanyt, ha és amikor az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásában az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol.

Tekintettel arra, hogy a COVID-19 járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején elrendelt szigorú korlátozások jelentősen akadályozták az adózókat az új jogszabályi kötelezettségre történő felkészülésben, a NAV szankciómentességet biztosít a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségüket nem, vagy nem megfelelően teljesítők részére a 2020. július 01. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban.

A NAV a fent meghatározott időszakban nem alkalmaz szankciót azokkal az adózókkal szemben, akik az alábbi kötelezettségeiket nem teljesítik maradéktalanul:

adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő bejövő számlákról,
adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő kimenő számlákról,
a kibocsátástól számított 4 napon belüli adatszolgáltatás a 100 ezer forintot elérő vagy meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő áfatartalmú kézi számlákról, amennyiben az adatszolgáltatás a kibocsátást követő 5 napon belül megtörténik.

A felsoroltak szerint mentesül a szankció alól a 100 ezer forint áthárított áfatartalmat el nem érő számlákról teljesítendő adatszolgáltatás tekintetében az az adóalany is, akinek már

2020. július 1. előtt is keletkezett számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége.
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#2
Köszi Marcsi!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#3
Ezek az adószabályok élik túl a veszélyhelyzetet
Az Országgyűlés június 16-án, a rendkívüli jogrend megszüntetését követően megszavazta azt a törvényt is, amely biztosítja a veszélyhelyzet idején elfogadott rendkívüli intézkedések átmeneti szabályozással való továbbélését. Év végéig felfüggesztve marad az idegenforgalmi adó fizetés és a turizmusfejlesztési hozzájárulás. A veszélyeztetett ágazatok továbbra is védelemben részesülnek és a SZÉP Kártya Szocho mentessége is továbbél.


ADÓBEVALLÁSI ÉS ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐK ELHALASZTÁSA
A Kormány a társasági adóban, a kisvállalati adóban, az energiaellátók jövedelemadójában, az innovációs járulékban és a helyi iparűzési adóban lehetővé tette az adóbevallás-benyújtási kötelezettség és az adóbevallásban megállapított, elszámolt, bevallás-benyújtással egyidejűleg esedékes adó megfizetésének elhalasztását 2020. szeptember 30-ig, ha a bevallás-benyújtás 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékes. A halasztás vonatkozik a bevallás helyett benyújtható nyilatkozatok benyújtására is. Tekintve, hogy az adóelőleg bevallása az adó bevallásával egyidejűleg esedékes, a kormányrendelet arról is rendelkezett, hogy a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első adóelőleg-részlete esedékességekor az utolsó rendelkezésre álló bevallásban szereplő előleg-részletet kell teljesíteni. Az elfogadott törvény e szabályokat ismétli meg változatlan tartalommal.

ADÓZÁSI KÖNNYÍTÉSEK A KEDVEZMÉNYEZETT ÁGAZATOKBAN
A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendeletben foglalt kedvező adó- és járulékfizetési rendelkezések továbbélését is biztosítja az elfogadott törvény. E szerint a kedvezményezett ágazatba tartozó kifizetők mentesülnek a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás és (időarányosan) a rehabilitációs hozzájárulás alól. A kedvezményezett ágazatba tartozó munkáltatók által foglalkoztatottak esetében kedvező járulékfizetési szabály irányadó, mely szerint csak a természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni, ezt is legfeljebb 7710 forintig. E rendelkezéseket az egyéni és a Tbj. szerinti társas vállalkozó is alkalmazhatja a saját maga után fizetendő adó és járulék tekintetében. 
A kisadózó vállalkozás, amely külön nevesített, kedvezményezett tevékenységet folytat 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után fizetendő tételes adó megfizetése alól. A mentességet kizárólag az a kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott. Azon rendelkezés is tovább él, amely szerint a kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben fizetheti meg (a tárgyhó 12. napjáig) pótlékmentesen. Az elfogadott törvény rögzíti, hogy a kata alól történő átmeneti mentesség nem befolyásolja azt az éves összeget, amely után a kisadózó vállalkozás kizárólag a tételes adóval (százalékos kata fizetése nélkül) teljesítheti a közterheit.
Az elfogadott törvény rögzíti azt is, hogy a meghatározott főtevékenységet folytató kisvállalati adóalany a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.


TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELFÜGGESZTÉSE
A Kormány a veszélyhelyzeti kormányrendeletében 2020. március 1. és 2020. június 30. között felfüggesztette a turizmusfejlesztési hozzájárulási kötelezettséget. Az elfogadott törvény ezen rendelkezést emeli egyfelől törvényi szintre, másfelől pedig – a turisztikai és vendéglátó ágazat helyzetének segítése érdekében – meg is hosszabbítja 2020. december 31-ig. Ennek alapján ez év végéig az egyébként hozzájárulásra kötelezettet nem terheli hozzájárulási kötelezettség, a kötelezettségét nem kell megállapítania, bevallania és az ezen időszakra jutó hozzájárulást nem kell megfizetnie.

IDEGENFORGALMI ADÓ FELFÜGGESZTÉSE
A Kormány veszélyhelyzeti kormányrendelettel 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig felfüggesztette az idegenforgalmi adókötelezettséget. Az elfogadott törvény ezt a rendelkezést emeli törvényi szintre. Ennek megfelelően az idegenforgalmi adó alanyának (a vendégnek) nem kell idegenforgalmi adót fizetnie, az adó beszedőjének (a szállásadónak) pedig nem kell az adót beszednie, megfizetnie, azonban a megállapított, de be nem szedett adót be kell vallania az adóhatósághoz, kivéve, ha annak összege nulla, mert ekkor bevallási kötelezettség sem terheli. 
SZÉP KÁRTYÁRA ADHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS EMELÉSE ÉS MENTESÍTÉSE A SZOCHO ALÓL
A veszélyhelyzeti kormányrendelettel összhangban 2020-ra magasabb összegeket lehet kedvező adózás mellett a SZÉP Kártya egyes alszámláira elhelyezni, és ezzel egyidejűleg az éves rekreációs keretösszeg is emelkedett: költségvetési intézmények esetében 200 ezer forintról 400 ezer forintra, más kifizetők esetében 450 ezer forintról 800 ezer forintra. További kedvező változás, hogy 2020. december 31-ig a SZÉP Kártyára utalt összeg után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.

FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGON LEVŐ MUNKAVÁLLALÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉKÁNAK FIZETÉSI HATÁRIDEJE
A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a hatályos törvényi rendelkezéstől eltérően úgy rendelkezett, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában, tehát a veszélyhelyzet kihirdetésétől, azaz 2020. március 11. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. A rendelet továbbá kimondta, hogy ilyen esetben, 2020. május 1-jétől a munkáltató egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg a munkavállaló után. A rendelet további előírása szerint az állami adó- és vámhatóság a munkáltató kérelmére engedélyezte volna, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg. Az elfogadott törvény ez utóbbi szabályon módosított, és úgy rendelkezik, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizeti meg, tehát külön engedélyeztetésre nincs szükség.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG HATÁRIDEJÉNEK ELHALASZTÁSA
A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékes számviteli törvény szerinti beszámolási kötelezettségek teljesítésének határidejét 2020. szeptember 30-ig meghosszabbította. Az elfogadott törvény a határidő meghosszabbítás szabályait ismétli meg változatlan tartalommal, annak érdekében, hogy azok a veszélyhelyzet megszűnését követően továbbra is alkalmazhatóak legyenek.

TOVÁBB ÉLNEK AZ EXTRA FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az elfogadott törvény a veszélyhelyzetben megteremtett fizetési könnyítési lehetőségek veszélyhelyzetet követő alkalmazását is biztosítja, de eltérő szabályozás szerint. Az új rendelkezés szerint az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK FELFÜGGESZTÉSE
Az EKAER bejelentésekhez kapcsolódó kockázati biztosíték fizetési kötelezettség felfüggesztésre került a veszélyhelyzetre tekintettel, annak megszűntétől számított 30 napig. Az elfogadott törvény rendelkezése ezen felül előírja, hogy a biztosítékszámítására vonatkozó szabályt oly módon kell alkalmazni, hogy egy adott adózó esetében a veszélyhelyzet megszűnését követően tett bejelentéseket kell figyelembe venni. Az útszakasz-mentesítésre vonatkozó engedélyek érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt fennállt akkor is, ha azok érvényessége az egyébként irányadó jogszabály alapján megszűnt volna. Az elfogadott rendelkezés célja megteremteni annak lehetőségét, hogy az adózó a veszélyhelyzet megszűnésével érvényességét vesztő engedélye esetében is benyújthassa meghosszabbítás iránti kérelmét, ennek érdekében pedig a veszélyhelyzet megszűnésével érvényességüket vesztett engedélyek érvényessége 90 nappal meghosszabbodik.

PÉNZTÁRGÉPEK ÉS AUTOMATÁK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HATÁRIDEJE MEGHOSSZABBODIK
A pénztárgépek és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatákban működő automata felügyeleti egység éves felülvizsgálatának határideje meghosszabbodik abban az esetben, ha az veszélyhelyzet időtartama alatt járt le. A felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napon belül köteles elvégeztetni.

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK SZÜNETELÉSE
Az elfogadott törvény rendelkezése alapján szünetelnek a törvény hatálybalépésének napján az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárások – törvényben meghatározott kivételek mellett – a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELÉSE
Az elfogadott törvény fenntartja azt a veszélyhelyzeti rendelkezést is, amely az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénytől eltérően lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének időtartama egy hónapnál rövidebb időtartamú legyen.
 
Lezárva: 2020. június 17.
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég