A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Munkaügy,bérszámfejtés
#51
Köszönöm szépen ismét Kenderice a kimerítő tájékoztatást. Smile
Válasz idézéssel
#52
hajnalcsillag Írta:Köszönöm szépen Kenderice. Smile Akkor a 15 évet betöltött a nyári szünidőben már akár heti 40 órás munkaszerződéssel is dolgozhat azzal a megkötéssel hogy napi munkaideje legfeljebb 8 óra lehet és a heti 2 pihenőnapot egyben kell neki kiadni?

KOMMENTÁR a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez


Mt. 34. §-ához:
Munkavállaló csak természetes személy (ember) lehet, aki 16. életévét betöltötte. Ezen életkort megelőzően két esetben lehet dolgozni. Munkavállaló lehet az iskolai szünet alatt az a 15. életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. Másrészt, a gyámhatóság engedélye alapján külön jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.

A kézirat lezárásakor még nem jelentek meg azok a végrehajtási rendeletek, amelyek meghatározzák majd, pontosan mely munkakörök tölthetőek be e szabály alapján. A Ptk. szerint a 14. életévét be nem töltött kiskorú cselekvőképtelen [Ptk. 12/B. § (1) bek.], így az ő munkaviszonyára alkalmazni kell a cselekvőképtelen munkavállalóra vonatkozó speciális rendelkezéseket is (Mt. 212. §).

A 18. életévét be nem töltött munkavállaló fiatal munkavállalónak minősül [Mt. 294. § (1) bek. a) pont], akiknek erősebb védelmet biztosít a törvény [Mt. 114. §, 119. § (1) bek.]. A fiatalok védelme érdekében a törvény előírja, hogy a 18. életévét be nem töltött személy nem munkaviszony keretében történő foglalkoztatására is alkalmazni kell az Mt. fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseit (Mt. 4. §). Így például egy 17 éves személy megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján sem dolgozhat napi 8 óránál többet és egyáltalán nem dolgozhat éjszaka (22-06 óra között).


Változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt. A törvényes képviselő hozzájárulására van szükség a munkaszerződés módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozathoz is [Mt. 21. § (4) bek.]. A fel nem sorolt nyilatkozatokat azonban a korlátozottan cselekvőképes munkavállaló önállóan is megteheti (pl. rendes szabadság igénybe vétele, kárfelelősség elismerése, megbízás szakszervezeti tagdíj levonására stb.).
Korlátozottan cselekvőképes a 14-18 év közötti személy, ha nem cselekvőképtelen [Ptk. 12/A. § (1) bek.]. Korlátozottan cselekvőképes az a nagykorú személy is, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett [Ptk. 14. § (1) bek.].

A munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételeket a munkaügyi hatóság is ellenőrzi (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), és jogsértés esetén munkaügyi bírság kiszabása kötelező [Met. 3. § (1) bek. a) pont és 6/A. § (1) a) pont].

E jogsértés a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét is sérti [1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 4. § b) pont].
Kapcsolódó joggyakorlat

EBH2001. 562. Sporttevékenység ellátása munkaszerződés alapján.
Kapcsolódó jogszabályok

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 3. § (1) bek., 6/A. § (1) bek.
Polgári Törvénykönyv

A tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról szóló 7/2001. (X. 4.) ISM rendelet
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#53
Köszönöm a segítséget!
Valakinek tapasztalata alapbéresített pótlékkal vagy pótlékátalánnyal gépkocsivezetők esetében?
Előre is köszönöm!
Válasz idézéssel
#54
Köszönöm szépen Kenderice. Smile Akkor a 15 évet betöltött a nyári szünidőben már akár heti 40 órás munkaszerződéssel is dolgozhat azzal a megkötéssel hogy napi munkaideje legfeljebb 8 óra lehet és a heti 2 pihenőnapot egyben kell neki kiadni?
Válasz idézéssel
#55
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

A munkaviszony alanyai

32. § A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló.

33. § Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat.

34. § (1) Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez.

(2) Munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte.

Ettől eltérően munkavállaló lehet - az iskolai szünet alatt - az a tizenötödik életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat.

(3) A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#56
Sziasztok !
16 évet be nem töltött személyt lehet-e foglalkoztatni bármilyen formában (munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatás) és mi kell hozzá?
Ugyanezt kérdezném a 18 évet be nem töltött személlyel kapcsolatban is.
Köszi előre ha valaki időt szán rá. Smile
Válasz idézéssel
#57
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.munkajog.hu/rovatok/munkaber/a-het-kerdese-muszakpotlek-munkaidokeretben">http://www.munkajog.hu/rovatok/munkaber ... dokeretben</a><!-- m -->
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
#58
MÉva Írta:Hanna ,ez a munkarend nem felel meg a műszakpótlék egyik feltételének,a rendszeres váltakozásnak.Az Mt. 141.§.-a írja le pontosan. Nem 15,hanem 30% lenne a pótlék,de nekik sajna ez nem jár.


Kedves Éva!

Nagyon szépen köszönöm!
Hanna
Válasz idézéssel
#59
Hanna ,ez a munkarend nem felel meg a műszakpótlék egyik feltételének,a rendszeres váltakozásnak.Az Mt. 141.§.-a írja le pontosan. Nem 15,hanem 30% lenne a pótlék,de nekik sajna ez nem jár.
Üdv:Éva
Válasz idézéssel
#60
Sziasztok!

A témám: MŰSZAKPÓTLÉK.
Most először van dolgom ezzel a témakörrel, és nem boldogulok vele. A munkavállalóink alapból "délelőtt" dolgoznak, 1 műszak van, többségükben 7 órásak. Most lenne egy hónap, amíg csak délután kellene dolgozniuk. Ilyen esetben mi az eljárás? A normál munkarendjüktől eltérőnek mondható (paraszti logikával, ami nem biztos, hogy egyezik az Mt gondolatmenetével) ezért kell a 15%-os műszakpótlékkal számolni? Ha kell, akkor ezt Ti hogy állítjátok be a számfejtéskor?

Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!

Hanna
Válasz idézéssel
#61
Hello!
A feor szerint a garantált bérminimum szerint kellene sorolni de szerintem nincs olyan közép-vagy szakmunkás iskola ahol gépjárművezetői végzettséget adnak igy a minbér de ha van okj-s végzettsége akkor gar.minbér ,innen a forrás:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://adozona.hu/munkajog/2013_3_19_garantalt_berminimum_alkalmazasa_irm_a.aspx">http://adozona.hu/munkajog/2013_3_19_ga ... irm_a.aspx</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://ujmedia.eu/fuvaros/iras/mi-szamit-munkaidonek-a-soforoknel.html">http://ujmedia.eu/fuvaros/iras/mi-szami ... oknel.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://adozona.hu/altalanos/2014_2_20_Kamion_sofor_munkaidejenek_nyilva_uav_a.aspx">http://adozona.hu/altalanos/2014_2_20_K ... uav_a.aspx</a><!-- m -->

Szocho a bérjegyzéken:
2011. évi CLVI. törvény
464. § (1) Az adót az adóalany az Art. 31. § (2) bekezdése szerint havonta megállapítja, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallja és megfizeti. Az adó összegét természetes személy részére kiállított igazoláson nem tünteti fel.
Válasz idézéssel
#62
Sziasztok!
Új vagyok itt, de remélem kapok választ a kérdéseimre. Külsős munkajogászként kerülök kapcsolatba cégekkel és van, hogy szenvedek a bérszámfejtőkkel és könyvelőkkel...Különösen a gépkocsivezetők számfejtésével akadnak problémák.
Most kaptam egy céget átvizsgálásra, ahol eddig a könyvelő semmit nem számfejtett nekik, csak az alapbérüket. Se műszakpótlék, se éjszakai, semmi. Még a SZOCHO elszámolás sem volt feltüntetve a bérlapon, ő ezt azzal indokolta, hogy ezt a dolgozó ne lássa, mert nem tartozik rá... Szerencsére eddig megúszták ellenőrzés nélkül, de ezentúl szeretnék jól csinálni.

Van olyan köztetek, aki rendszeresen számfejt fuvarozással foglalkozó cégeket (és mondjuk már ellenőrzésen is megállta a helyét a számfejtés?). Sehonnan nem kapok egzakt választ, és rengeteg időmet felemészti a kutakodás.

1. Először is: a gépkocsivezetőknek minimálbér vagy garantált bér jár?

2. A gépkocsivezetőknek úgy gondolom a tachográf kiértékelése lesz a számfejtés alapja. A gépkocsivezetők többnyire "négykezes járatban" mennek. Mivel általában összevissza kezdenek (tevékenységükből adódóan), a műszakpótlék járni fog nekik, hiszen feltételei fennállnak. Ha pl. négykezesben mennek és az autóban töltött idejének a felében vezet, de a másik felében az anyósülésen várakozik, jól gondolom-e, hogy műszakpótlék szempontjából csak az az idő fog számításba jönni, ami nem rendelkezésre állás (hiszen arra megkapja a 40% rendelkezésre állási díjat), tehát a vezetés, egyéb munka, készenlét. Ezt minden hónapban elég strapás a kiértékelő lapból kibogarászni, valami ötlet esetleg ennek egyszerűsítésére?

3. Ha mégsem valósulnak meg a műszakpótlék feltételei, akkor marad az éjszakai pótlék. A Közúti közlekedésről szóló törvény a 00:00 és 04:00 óra közötti időszakot határozza meg éjszakai időszaknak, amire az Mt. szerinti pótlék, tehát 15% jár. Jól értelmezem hogy mivel a KKt. a speciális jogszabály az Mt. pedig az általános, ilyenkor a speciálist kell alkalmazni, tehát elég erre a 4 órára éjszakait számfejteni, de eltérhetek a munkavállaló javára és alapul vehetem az Mt. szerinti 22-06 közötti alapértéket. Jól gondolom?

3. Ha élnék az Mt. által biztosított lehetőséggel, mely szerint vagy pótlék átalányt fizetek vagy alapbéresítem a pótlékokat ennek mi a szabályos kivitelezése? Most 122.000 Ft-ot adnak a sofőröknek és semmilyen pótlékot nem számfejtenek, ez így nem jó. Van valami számítási szabály arra, hogy mennyivel kell többnek lenni az alapbéresített bérnek mint a rendes bérnek? Az Mt. kommentár csak annyit mond hogy a minimálbérbe nem lehet a pótlékot is belefoglalni. Ez azt jelenti, hogy a garantált bérbe már igen?

Akinek volt már ellenőrzése, hogy értékelik a felügyelők a bérpótlékok meg nem fizetését? Szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozat és adnak határidőt, hogy az elmulasztott bért önként rendezd és akkor rendben van?

Bocsánat, hogy így elsőre túl sok kérdést tettem fel, de nagyon bízom benne hogy találok valakit aki tud nekem segíteni!

Előre is nagyon köszönöm!

Virág
Válasz idézéssel
#63
SOS segítséget keresünk!!
Több kollégával vitatjuk a bérünk számfejtését.Nekem a bruttó bérem 122.000+24.000(bérpótlék)+10.800.-Ft(ágazati pótlék)"156.800.-Ft. szoc. ágazatban dolgozunk 6.15-19.00-ig és 18.15-06-ig. ez váltott müszak természetesen vasárnapra is esik. Havonta 7 nap éjszakát dolgozunk és 7 nap nappali 12 órát. elosztva a hónapban.
Kérdésünk. Vasárnapra jár-e a pótlék? Nekünk éjszakai pótlék 30% . délutáni pótlék 15%, ünnepnapra 100% pótlékot fizetnek papiron de a bérünk még igy is nagyon kevés, valamit rosszul számolhatnak.
A 156.800.-FT-nak a nettó bére 102.704.-Ft, ha erre rájönnek a 7 nap éjsz. 7 nap nappal akkor miért kapunk 110-118.000.-Ft között bért. Nem értjük. Kérünk segitsetek megérteni!!!! Elöre is köszönjük.
Üdvözlettel: Valéria
Válasz idézéssel
#64
Sziasztok !
Légyszi ha tudtok segítsetek, ha meg lenne valakinek:
Munkaügyi Levelek 91. számában (2013. október 7.), 1776. kérdésszám alatti válasz.

Nándi !
Nyugodtan elhelyezkedhet máshol 4 órában.
Üdv:Éva
Válasz idézéssel
#65
Sziasztok!

Ha valaki gyes után tölti a szabadságát és mivel nem tudják visszavenni ezért keresett másik munkahelyet. Ott kezdhetne napi 4 órában. Az eredeti munkahelyén 8 órában van. Mehet így szerintetek?

Előre is köszönöm.
Sziasztok,Nándi
Válasz idézéssel
#66
Szia! Nem tudom mire gondolsz a fejléc kapcsán.
A nevek fel vannak sorolva.
A vezetők nem írnak semmit a napokhoz, a ledolgozott órát sem.
Egy kötetlené, heti 40 órásé, akinek a törzsideje 10-14 óra közé esik, pl. így néz ki: H: 7-15, K: 7.30-15.30, SZ: 9-17, stb. Nem szoktak ennyire összevissza járni, de a lényege ilyesmi.
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
#67
Alba Írta:Szia!
A vezető beosztású nem ír be semmit, nincs rajta munkában töltött óraszám, sem aláírás. Csak a "SZ" betűket írjuk be, ha szabira megy.
A kötetlen beosztásúak írják az órákat, nekik általában van egy törzsidejük, ez a munkaszerződésben is le van írva. Ők általában irodában dolgoznak, és törzsidőnek a 10-14 óra van előírva. Ezeken túl tudnak játszani.

Szia Alba! Köszönöm szépen! Az érdekelne még, hogy mi van a "jelenléti" fejlécében, vagy hogy hogy néz ki a kötetleneké?
Köszi,
Hanna
Válasz idézéssel
#68
Szia!
A vezető beosztású nem ír be semmit, nincs rajta munkában töltött óraszám, sem aláírás. Csak a "SZ" betűket írjuk be, ha szabira megy.
A kötetlen beosztásúak írják az órákat, nekik általában van egy törzsidejük, ez a munkaszerződésben is le van írva. Ők általában irodában dolgoznak, és törzsidőnek a 10-14 óra van előírva. Ezeken túl tudnak játszani.
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
#69
Alba Írta:Szia Hanna!

Mi úgy csináljuk, hogy vezető beosztású is rajta van a jelenlétin, nem ír alá, de a szabis napokat bejelöljük rajta. Sok helyen szabadságos engedélyt is használnak, oda is beírják.
Volt munkaügyi ellenőrzésünk olyan helyen,ahol nem volt szabadság engedélyes könyv, azt mondták hogy ebben az esetben a jelenlétin írják alá a szabadságot.

Aki szabadon osztja be az idejét, az is beszokta írni, és kijön a heti szerződött munkaóra.


Szia Alba! Köszönöm szépen! Mi az, ami szerepel a jelenlétijén: ledolgozott óra, vagy még az sem? Számomra az volna elsődleges, hogy mi van feltüntetve a jelenlétin (munkaidő-nyilvántartáson), és mit igazol az aláírásával? Nekem nagyon furi, hogy még alá sem kell írnia.

Köszönettel: Hanna
Válasz idézéssel
#70
Szia Hanna!

Mi úgy csináljuk, hogy vezető beosztású is rajta van a jelenlétin, nem ír alá, de a szabis napokat bejelöljük rajta. Sok helyen szabadságos engedélyt is használnak, oda is beírják.
Volt munkaügyi ellenőrzésünk olyan helyen,ahol nem volt szabadság engedélyes könyv, azt mondták hogy ebben az esetben a jelenlétin írják alá a szabadságot.

Aki szabadon osztja be az idejét, az is beszokta írni, és kijön a heti szerződött munkaóra.
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
#71
steven.first Írta:Sziasztok! A témám a JELENLÉTI ív/MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS lenne.
Eddig a kötetlen munkarendű dolgozóink (a többség heti 40 órás, de ők osztják be a munkaidejüket a szükségleteknek megfelelően) részére úgy nézett ki a munkaidő-nyilvántartás, hogy nem írtak érkezési és távozási időt, csak aláírásukkal igazolták, hogy aznap megjelentek munkavégzésre.
Egy - nem munkaügyi - ellenőrzés során viszont ezt az ellenőrök nehezményezték, és legközelebbre más formátumot kérnek. Próbáltam utánanézni, hogy mi lenne az MT-nek megfelelő szabályozás, hogyan is kellene ezt jól csinálni, de pl. ilyen infót találtam: "Nem kell nyilvántartani annak a munkavállalónak a munkavégzési idejét, aki a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni (vezető állású, kötetlen munkarendű munkavállaló)."

Tudnátok abban segíteni, hogy ez nálatok hogyan történik? Milyen jelenlétit használtok ilyen esetben? Illetve hogy az általatok használt forma átment-e már valamilyen ellenőrzésen? stb...
Nagyon szépen köszönöm!

Hanna

Sziasztok!

Ezzel kapcsolatban gyakorlati tapasztalatok?

Köszönettel: Hanna
Válasz idézéssel
#72
Sziasztok! A témám a JELENLÉTI ív/MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS lenne.
Eddig a kötetlen munkarendű dolgozóink (a többség heti 40 órás, de ők osztják be a munkaidejüket a szükségleteknek megfelelően) részére úgy nézett ki a munkaidő-nyilvántartás, hogy nem írtak érkezési és távozási időt, csak aláírásukkal igazolták, hogy aznap megjelentek munkavégzésre.
Egy - nem munkaügyi - ellenőrzés során viszont ezt az ellenőrök nehezményezték, és legközelebbre más formátumot kérnek. Próbáltam utánanézni, hogy mi lenne az MT-nek megfelelő szabályozás, hogyan is kellene ezt jól csinálni, de pl. ilyen infót találtam: "Nem kell nyilvántartani annak a munkavállalónak a munkavégzési idejét, aki a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni (vezető állású, kötetlen munkarendű munkavállaló)."

Tudnátok abban segíteni, hogy ez nálatok hogyan történik? Milyen jelenlétit használtok ilyen esetben? Illetve hogy az általatok használt forma átment-e már valamilyen ellenőrzésen? stb...
Nagyon szépen köszönöm!

Hanna
Válasz idézéssel
#73
Ágikám már mér lennél lüke Big Grin
Üdv:Éva
Válasz idézéssel
#74
Szia Évike!

Köszönöm szépen,hogy szántál rám időt és,hogy megerősítettél abban,hogy mégsem vagyok nagyon lüke....
Válasz idézéssel
#75
kriszta2 Írta:Sziasztok!
Olvasgattalak titeket. Jól értem, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő munkaviszonyos dolgozó, aki még nem töltötte be a reá irányadót, mindent vonni kell és fizetni utána, mint a normál alkalmazottnál? Vagyis ha jól értem, akkor munkaerőpiacit is vonok tőle, és szakképzési hozzájárulást is fizetek utána?


Igen, természetesen. Semmilyen kedvezmény nem illeti meg rokkantsági ellátása okán.

Hanna
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég