A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Táppénz alatti ittaság
#1
Azonnali hatályú felmondás

Mt. 78. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.(Ezzel kapcsolatban néhány példa az Mt. kommentárból:

A szankciós azonnali hatályú felmondás másik esete akkor áll be, ha a másik fél egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

 

A másik fél magatartása ilyenkor nem a munkaviszonyából eredő kötelezettségszegés, és még csak nem is feltétlenül áll összefüggésben a munkaviszonyával, lehet attól teljesen független magatartás is, de abból elfogadhatóan arra lehet következtetni, hogy a munkaviszony fenntartására nincs lehetősége a másik félnek.

 

Ilyen eset lehet például, ha a vagyonőrt a munkáltatójától, munkáltatója megrendelőjétől eltérő harmadik személy sérelmére elkövetett lopás során tetten érik, vagy, ha a gépjárművezetőt munkaidején kívül ittas vezetés miatt állítják elő.)
 


[b]A szankciós azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlására nyitva álló határidők[/b]

A szankciós azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlására jogvesztő határidők állnak rendelkezésre. Egyrészt, a munkáltatói jogkör gyakorlójának, illetve a munkavállalónak tizenöt napos szubjektív határidő áll rendelkezésére, hogy döntsön, kíván-e élni a szankciós azonnali hatályú felmondással.


A szubjektív határidő akkor kezdődik, amikor a munkáltatói jogkör gyakorlója (amely lehet akár testület is), illetve a munkavállaló hivatalosan tudomást szerez mindazon tényekről és körülményekről, amelyek ismeretében megalapozottan dönthet arról, kíván-e élni a szankciós azonnali hatályú felmondással.


A tudomásszerzés akkor áll be, ha a jog gyakorlására feljogosított személy teljes körűen mindazoknak az ismereteknek a birtokába jut, amelyek alapján a kötelezettségszegés tényéről, a vétkesség súlyára és a kötelezettségszegés mértékére vonatkozó törvényi feltételek meglétéről állást képes foglalni. A hallomásból, pletykából történő értesülés, vagy épp a gyanú nem minősül tudomásszerzésnek.

A tudomásszerzés érdekében vizsgálat is lefolytatható - ennek indokolt tartama a szubjektív határidőbe nem számít be. A vizsgálatot elrendelő fél viszont köteles az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlását megalapozó magatartás gyanújának felmerülését követően haladéktalanul megtenni mindazon intézkedéseket, amelyek az alapos és megnyugtató ismeretek megszerzéséhez szükségesek.


A szankciós azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlását objektív határidő is korlátozza. Az objektív határidő

a) egy év.
 
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#2
http://kocsisszabougyved.hu/5-tevhit-a-f...s-kapcsan/2. tévhit – Táppénz alatt nem lehet felmondani

Még mindig elég gyakran előforduló tévhit, hogy a betegszabadság vagy táppénz alatt nem lehet felmondani a munkavállalónak. A korábbi Munka Törvénykönyve idején ez így volt, de a jelenlegi törvény szerint a munkavállaló keresőképtelensége alatt is jogszerűen közölhető a felmondás. Ha a munkáltató betegszabadság vagy táppénz alatt közli a felmondást, annak jelenleg az a következménye, hogy a felmondási idő a keresőképtelenség megszűnését követően, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő 1 év elteltével kezdődik.

Munkajogásszal mindenféleképp egyeztetnék ,de látogatása alatt esetleg meglehetne szondáztatni és jegyzőkönyvezni a tényt,ha mindenféleképpen akartok szabadulni tőle.

Pmarcsi
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#3
Hello!
Az az áldott jómunkás ember miben szenved gondolom nem torokszárazságban?Fene tudja a betegség milyen azzal kapcsolatban betart-e mindent de ha nem dolgozik ittasan....
Válasz idézéssel
#4
Ha a munkavállaló táppénzen van és többször ittasan megjelenik azalatt a munkahelyen, felmondhatnak- e neki?
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég