A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A MÁK ISZI nem adja ki az okmányaimat nem fizeti ki a béremet
#1
Egyre gyakoribb panasz, hogy a MÁK, legkésőbb a munkaviszony megszűnését követő 5 munkanapon belül nem fizeti ki a közalkalmazottak munkabérét, illetve nem adja ki az előírt okmányokat, amivel egyrészt veszélyezteti a munkavállalók létfenntartását, másrészt meggátolja azt, hogy a munkavállalók új jogviszonyt létesítsenek, vagy álláskeresési járadékot igényeljenek.

Nekik nyújthat segítséget az alábbi MINTA.


Magyar Államkincstár Elnöke részére
Budapest
Hold u. 4.
1054

                                                                                                       Tárgy: Panasz
 
 
 
Tisztelt Elnök Asszony/Úr!


Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Magyar Államkincstár ….. Megyei Igazgatóságának igazgatójánál eljárni, az engem a munkaviszony megszűnésekor megillető okmányok kiadására és a munkabérem (illetményem) kifizetésére  a Magyar Államkincstár ….. Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési Irodájának Irodavezetőjét utasítani, illetve az Iroda gyakorlatának belső/felügyeleti ellenőrzés  keretében történő soron kívüli vizsgálatát elrendelni szíveskedjen az alábbiak miatt.
 
Közalkalmazotti jogviszonyom a (munkáltató neve, címe) munkáltatónál 2018…..-án megszűnt.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 80. § (2) bekezdésének az értelmében a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.
 
Munkáltatóm tájékoztatása szerint az illetmény-számfejtéssel kapcsolatos feladatokat –beleértve a különböző okmányok /pl. TB igazolvány/ kezelését és kiállítását a Magyar Államkincstár ….. Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési Irodája látja el.

Tekintettel arra, hogy a munkaviszonyom megszűnése óta ….. nap telt el, amely többszöröse a jogszabályban előírt határidőnek, ugyanakkor sem a munkabéremet (illetmény), sem a munkavállaláshoz, illetve az álláskeresési járadék megigényléséhez szükséges okmányaimat nem kaptam meg, figyelemmel arra is, hogy ezzel a Magyar Államkincstár nem csak jogszabálysértést követ el, de a létfenntartásomat is veszélyezteti, ezért kérem Elnök Asszony/Úr segítő közreműködését.

Mivel a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) értelmében a pénztartozás késedelmes teljesítés esetén, függetlenül a felróhatóságtól (objektív jogkövetkezmény) a jogosultat kamat illeti meg kérem, hogy a jogszabály előírásainak megfelelően az engem megillető kamatot is elszámolni, annak összegéről írásban tájékoztatni szíveskedjenek.

PTK. 6:48. § [Késedelmi kamat]
(1) Pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal … megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. (4) A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
 
Ugyancsak kérem, hogy az illetékes Illetmény-számfejtési Iroda gyakorlatát soron kívüli belső, vagy felügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálni, az illetékes vezetőtől a hatályos jogszabályok előírásainak a maradéktalan betartását megkövetelni szíveskedjen.

 
Köszönettel
Aláírás, dátum

Nevem:
Születési adataim:
Adóazonosító jelem:
Munkáltatóm neve/címe:
Munkaköröm:


Aki úgy gondolja, hogy szívesebben írna egy ettől enyhébb hangvételű levelet, annak segíthet az alábbi minta:

 
 
Magyar Államkincstár Elnöke részére
Budapest
Hold u. 4.
1054

                                                                                                       Tárgy: Panasz
 
 
 
Tisztelt Elnök Asszony/Úr!


Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Magyar Államkincstár ….. Megyei Igazgatóságának igazgatójánál eljárni, az engem a munkaviszony megszűnésekor megillető okmányok kiadására, valamint a munkabérem (illetményem) leszámfejtésére és kiutalására a Magyar Államkincstár ….. Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési Irodájának Irodavezetőjét felkérni szíveskedjen az alábbiak miatt.
 
Közalkalmazotti jogviszonyom a (munkáltató neve, címe) munkáltatónál 2018…..-án megszűnt.
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 80. § (2) bekezdésének az értelmében a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.
 
Munkáltatóm tájékoztatása szerint az illetmény-számfejtéssel kapcsolatos feladatokat –beleértve a különböző okmányok /pl. TB igazolvány/ kezelését és kiállítását a Magyar Államkincstár ….. Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési Irodája látja el.

Tekintettel arra, hogy a munkaviszonyom megszűnése óta ….. nap telt el, amely többszöröse a jogszabályban előírt határidőnek, ugyanakkor sem a munkabéremet (illetmény), sem a munkavállaláshoz, illetve az álláskeresési járadék megigényléséhez szükséges okmányaimat nem kaptam meg, ezért kérem Elnök Asszony/Úr segítő közreműködését.
 
Két kiskorú gyermeket nevelek, szerény anyagi körülmények között élünk, ezért a munkabéremre igen nagy szükségünk van.

Ugyancsak fontos lenne, hogy az okmányaimat is mielőbb megkapjam, hiszen annak hiányában sem új jogviszonyt létesíteni, sem pedig a munkaügyi központban bejelentkezni, álláskeresési járadékot igényelni nem tudok.

 
  Köszönettel
Aláírás, dátum

Nevem:
Születési adataim:
Adóazonosító jelem:
Munkáltatóm neve/címe:
Munkaköröm:

 
 
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég