A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LEHET-E GYED-ET IGÉNYELNI VISSZAMENŐLEGESEN
#1
Köszönöm Kenderice.
Válasz idézéssel
#2
LEHET-E GYED-ET  IGÉNYELNI VISSZAMENŐLEGESEN?
 
A különböző TB-s fórumonkon továbbra is sokan érdeklődnek arról, hogy lehetséges-e akár az anyának, akár az apának visszamenőlegesen igényelnie a GYED ellátást.
Nekik nyújthat segítséget az alábbi összefoglaló.

I.
Főszabály, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait visszamenőlegesen, 6 hónappal korábbi időponttól is lehet igényelni.
 
(Ebtv. 61. § (2) Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.)
 
II.
Szintén szabály, hogy gyermek után járó egészségbiztosítási pénzbeli ellátást a szülők közül bármelyik igénybe veheti. Azt, hogy kettőjük közül ki szeretné igénybe venni Ők jogosultak eldönteni, a választást a jogalkotó rájuk bízza. (Ebtv. 39. §)
 
III.
Van azonban egy kivétel. Ha a szülők közös háztartásában több olyan gyermek van, akik után a szülők több ellátásra jogosultak (pl. kicsire csed, a nagyra pedig gyed jár) akkor ezeket az ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe. Az nem megengedett, hogy a kicsire az anya kapja a csed-et, a nagyra pedig az apa a gyed-et.
(Az Ebtv. 39. § (6) értelmében: Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg gyermekgondozási támogatásra, illetve az (1) bekezdés szerinti ellátásokra is jogosultak, választásuk szerint – kivéve a (7) bekezdésben foglaltakat – a gyermekek után járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.)
 
  
IV.
A gyakorlatban előfordul az is, hogy az anya ugyan kapja a GYED-et, de mivel az apa jóval többet keres a család úgy dönt, hogy azt inkább az apa venné igénybe úgy, hogy mellette dolgozik.
Természetesen az Ebtv. ezt is megengedi.
(Vigyázz, ha az anya nem megy vissza dolgozni, hanem továbbra is Ő marad otthon a gyermekével, akkor ugyan munkajogilag fizetés nélküli szabadságon van, de a Tbj. 8. § értelmében szünetel a biztosítása. Ennek egyrészt az a következménye, hogy ha más jogcímen nem mentesül köteles lesz a 0 forintos jövedelméből nagyságrendileg havi 7.000 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Másrészt az lesz a következménye, hogy egy esetleges következő babánál ez az időtartam nem számít be a szükséges 365 napos biztosítási időbe. Sőt biztosítás, illetve előzetes biztosítási idő hiányában  nem lesz jogosult táppénz ellátásra sem.)
 
V.
Sokan érdeklődnek arról, hogyha ez lehetséges megoldható-e  esetleg az is, hogy az apa ne a „mai naptól”, hanem egy korábbi időponttól, visszamenőlegesen is megkapja ezen magasabb összeget. A kérdezők többnyire felajánlják azt is, hogy az anyának folyósított „alacsonyabb összegű” gyed ellátást szívesen visszafizetik.
A válasz igen, megoldható.
 
VI.
A visszafizetésre vonatkozó szabályokat az Ebtv. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 25/B § tartalmazza ekként.

Az Ebtv. 39. §-a szerinti választás esetén a választott ellátás iránti kérelmet az Ebtv. 62. § (1) bekezdése szerint illetékes szervhez, gyermekgondozási támogatás választása esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 35. §-a szerint illetékes szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.

(2) A korábban folyósított ellátás megszüntetésének napjáról a folyósító szerv értesíti a választott újabb ellátás megállapítására jogosult szervet.
A folyósító szerv a korábban folyósított ellátás megszüntetéséről szóló határozatát megküldi a választott ellátást folyósító szervnek.
A határozatnak tartalmaznia kell azt az összeget, amellyel a választott újabb ellátás visszamenőlegesen járó összegét csökkenteni kell.

(3) A választott ellátást az értesítésben szereplő napot követő naptól kell folyósítani.

(4) A választott újabb ellátás tekintetében visszamenőleges az az összeg, ami a biztosított, illetve a szülő által választott időponttól a korábban folyósított ellátás megszüntetésének napjáig jár az ellátásra jogosultnak.

(5) A korábban folyósított ellátás megszüntetéséről szóló határozat beérkezését követő 30. napon a csökkentést teljesítettnek kell tekinteni.

(6)A gyermekgondozási támogatást folyósító szerv és az egészségbiztosító külön megállapodás keretén belül elszámol a választás eredményeképpen túlfolyósított és levont összeggel.

(7)A kifizetőhelyek tekintetében a Központ, illetve a kormányhivatalok gondoskodnak a gyermekgondozási támogatás és a pénzbeli ellátás közötti különbözet elszámolásáról attól függően, hogy a kifizetőhely a kifizetőhelyi elszámolását mely szervnek köteles benyújtani.

 (9) Az Ebtv. 39. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásában különböző korú gyermekek alatt a nem azonos várandósságból született gyermekeket kell érteni.
 
VII.
Fentiek figyelembevételével -a 6 hónapos jogszabályi keret között, feltéve, hogy a jogosultsági feltételek ezen a napon fennállnak- a szülők szabadon dönthetnek arról, hogy az ellátást mely naptól szeretnék igénybe venni.

VIII.
A választott ellátás folyósításának kezdő napját a szülőnek kell meghatározni. A másik szülőnek viszont írásban nyilatkoznia kell arról, hogy ettől a naptól az ellátásról a másik szülő javára lemond, illetve vállalja, hogy a részére már kifizetett alacsonyabb összegű ellátást visszafizeti, vagy hozzájárul ahhoz, hogy azt a másik szülőnek megállapított magasabb összegű ellátásból levonják.

IX.
A tárgyban, az OEP főigazgatója által 2011-ben kiadott eljárási utasítása (tájékoztatója) a csatolva.

X.
Fentiek csak tájékoztató jellegűek. Az igénylés napján hatályos eljárásjogi szabályokról az igényelbíráló ad részletes tájékoztatást.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseiket az   elnok@allamkincstar.gov.hu   e-mail címre küldhetik el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.  
 
Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgoznak a  Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgoznak a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetőség van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:
 
 
vagy ha a közszférában dolgozik itt:
 
 
Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég