A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MÉLTÁNYOSSÁGI GYÁP KÉRELEM MINTA
#1
Köszönjük szépen!
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
#2
Azok a szülők, akiknek a gyermeke 12 évesnél idősebb, de 18 évesnél fiatalabb az Ebtv. értelmében gyermekápolási táppénzre (GYÁP) nem jogosultak.

Jogosultak lehetnek viszont méltányossági  gyermekápolási táppénzre.

Ehhez nyújthat segítséget az alábbi kérelem minta:


…… Megyei Kormányhivatal
Település neve
utca, házszám
irányítószám
 
Tárgy: Méltányossági gyermekápolási
táppénz igény iránti kérelem
 
 
 
Tisztelt Kormánymegbízott Asszony/Úr!

 
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre a 2018……-tól 2018……-ig terjedő időre kiállított, keresőképtelenséget igazoló eredeti orvosi igazolás alapján méltányosságból gyermekápolási táppénz ellátást megállapítani és folyósítani szíveskedjen.


Indokaim a következők:

……. nevű gyermekem ……..-ben született, jelenleg ….. éves.  2018…..-án megbetegedett, kórházba került. A kórházi (fekvőbeteg gyógyellátás)  ideje alatt végig a gyermekem mellett tartózkodtam, őt ápoltam.

Ezzel kapcsolatban   ……. Kórház  …. Osztálya az előírt orvosi igazolást/kórházi igazolványt kiadta, amely alapján a ….. Járási Hivatalnál munkáltatóm gyermekápolási táppénz iránti igényt terjesztett elő.

Sajnos kérelmemet az igényelbírálásra illetékes Járási Hivatal a  2018….-én keltezett, ……. iktatószámú határozatában elutasította azzal, hogy gyermekem a 12. életévét betöltötte, így utána gyermekápolási táppénzre nem vagyok jogosult.

A döntést megértettem és tudomásul vettem, azonban hivatkozva a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban Ebtv.) 44. és 50. szakaszában foglaltakra azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a fenti időre részemre méltányosságból gyermekápolási táppénz ellátást megállapítani és folyósítani szíveskedjen.

A hivatkozott Ebtv. 44. § értelmében keresőképtelennek tekinthető

h) a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő,
ha) aki 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy
hb) a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.
 
Az Ebtv. 50. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében pedig az egészségbiztosító méltányosságból a 46. § (1) bekezdés c)–e) pontjaiban meghatározott időtartamot meghaladóan is állapíthat meg gyermekápolási táppénzt a 44. § d) és e) pontja szerinti keresőképtelen biztosítottak részére.
 
A rászorultság indokolása:
 
Jelenleg közfoglalkoztatott vagyok, nettó havi munkabérem….. forint. Ezt megelőzően …-től …-ig, ….. éven át folyamatosan dolgoztam, járulékot fizettem.
Gyermekeimet egyedül nevelem, viszonylag szerény körülmények között élünk, gépkocsival, vagy más értékes ingósággal nem rendelkezünk. Stb.
(Itt kell felsorolni minden olyan körülményt, amely a rászorultságot megalapozza.)
 
Mindezek figyelembevételével kérem, hogy kérelmemet kedvezően elbírálni, a fenti időtartamra a gyermekápolási táppénz ellátást megállapítani és folyósítani szíveskedjen.

Köszönettel:

Dátum, aláírás
 
Adataim:
Név, születési adatok, TAJ szám, lakcím.
 
A munkáltató adatai: Neve, címe.
Csatolt okmányok: Elutasító határozat, orvosi igazolások, ambuláns lap, munkaszerződés stb.
A kérelmet a munkáltatón keresztül kell a Kormányhivatalhoz továbbítani.
 
Releváns eljárásjogi szabályok:
Vhr. 31/D. § (1) A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a 38. § (1) bekezdése szerint a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

(2) A foglalkoztató az Ebtv. 50. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, valamint – ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet – a Központ által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatal részére.

 (4) A méltányossági kérelmek elbírálásánál figyelemmel kell lenni a biztosított
a) biztosításban töltött idejére,
b) 30 napnál hosszabb megszakítást megelőző biztosítási idejének tartamára,
c) jövedelmi viszonyára és egyéb méltánylást érdemlő körülményeire.

(6) A táppénzt méltányosságból legkorábban – a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása vagy kórházi tartózkodása címén méltányosságból megállapítható táppénz esetét kivéve – az igényjogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani.
 
Vhr: 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet az Ebtv. végrehajtásáról
 


Csatolt fájl(ok)
.doc   Méltányossági gyermekápolási táppénz iránti kérelem.doc (Méret: 38 KB / Letöltések: 409)
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég