A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PANASZ MINTA A MÁK a KIRA miatt kevesebb bért utalt
#1
Az Állami számvevőszék vizsgálta a Magyar Államkincstár közigazgatási hatósági tevékenységét, valamint a központosított illetmény-számfejtési rendszerét.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2016/16043.pdf?download=true">https://www.asz.hu/storage/files/files/ ... nload=true</a><!-- m -->


Az Állami Számvevőszék az alábbi főbb megállapításokat tette:


-A központosított illetmény-számfejtés belső szabályozása, a munkavállalók munkaköri leírása nem követte a jogszabályi változásokat, ezáltal ezen a területen sem volt biztosított az elszámoltathatóság.

-Az integritási és korrupciós kockázatok csökkentése érdekében tett intézkedések nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak.

-Az információbiztonsággal kapcsolatos törvényi előírásokat a Kincstár nem teljesítette.


-A Kincstár elnöke utasításban határozta meg a belső szabályozó eszközök készítésének és kiadásának eljárásrendi szabályait, azonban az utasítás előírásait nem tartották be.


Mindezek következtében a számon kérhetőség és a felelősség érvényesíthetősége magas kockázatot hordoz és az elszámoltathatóság sem volt biztosított.


-A feladatellátás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak a családtámogatási, a fogyatékossági ellátások, valamint a jogorvoslati eljárások vonatkozásában.

-A panaszok és közérdekű bejelentések kezelését nem szervezték meg.

-A Kincstár az információbiztonsággal kapcsolatos követelményeket, nem teljesítette.

-
-Nem volt biztosított az informatikai rendszerekben kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az informatikai rendszerek zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelme.

-A fellebbezések elbírálása során az eljárás nem volt megfelelő, mert a Ket. előírásait
az alábbi esetekben nem tartották be:


-az első fokon eljáró ügyintéző nem nyilatkozott a Ket. 102. § (5) bekezdése ellenére a fellebbezéssel kapcsolatos álláspontjáról;
-nem tartották be a Ket. 33. § (1) bekezdésében meghatározott 21 napos ügyintézési határidőt.


Előfordult, hogy a közérdekű bejelentőt, illetve a panaszost 2013. évi CLXV. törvény 2. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint nem értesítették.A teljes ÁSZ jelentés itt olvasható:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2016/16043.pdf?download=true">https://www.asz.hu/storage/files/files/ ... nload=true</a><!-- m -->


A kérdés költői, de felteszem: Felelősségre vontak-e ezekért bárkit?
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#2
Az egyik rendelkezésemre bocsátott MÁK válasz szerint a hiányos és késedelmes munkabér fizetésre a konkrét esetben természetesen nem a kincstár, hanem a munkáltató hibájából került sor.

A levél végén az alábbi aláírás olvasható:
„Tisztelettel
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR”


Számomra rendkívül furcsa, hogy egy, az ügyfél által aláírt, a Magyar Államkincstár Elnökének címzett panaszra válaszul írt levélhez a Magyar Államkincstárnál senki sem meri a nevét adni, annak tartalmáért egy jólfizetett vezető sem meri a felelősséget vállalni,
helyette inkább a megfoghatatlan és egyben felelősségre vonhatatlan „MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR” állarca mögé bújnak.

Pedig a kincstárnak is van arculati kézikönyve, kiadmányozási szabályzata…

Vajon mit szólna hozzá Dancs József Elnök Úr, ha a legközelebbi, a kincstárat érintő ítéletben a bíró a neve és aláírása feltüntetése helyett csak azt írná Budapest Környéki Törvényszék?

Ugyancsak érdekes, hogy miközben Dancs József Elnök Úr nyilatkozata szerint januárban mindössze 4 problémás kifizetésről szereztek tudomást ezen ötödik kivizsgálásához több, mint egy hónapra volt szükségük.
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#3
A Magyar Államkincstára által bevezetett új, központosított illetményszámfejtő rendszerének (KIRA) zavarai miatt a helyzet fokozódik, az OMSZ Pénzügyi Osztálya levelet írt a MÁK-nak.

Sztrájkkal fenyegetnek a mentők?
2016. február 02. 10:05

Egy az RTL Klub Híradójának birtokába jutott levél szerint
óriási az elégedetlenség az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ);
a késve kapott fizetések miatt vannak, akik a munkát is megtagadnák.


Mint a 24.hu írja, kezd elfogyni az emberek türelme a közszolgáltatásban: az oktatás és a gyógyítás után az Országos Mentőszolgálat dolgozói is kiborultak a késő bérek miatt.

A Magyar Államkincstár új központosított illetmény-bérszámfejtő rendszere, azaz a kira okozta fennakadást.


Az RTL Klub Híradója szerint az OMSZ pénzügyi osztályáról levelet küldtek a Magyar Államkincstár egyik vezetőjének.


A levél egyik leghangsúlyosabb része ez: "Bár a sajtóból még nem érzékelhető, de a belső kommunikációs csatornáink alapján megállapítható, hogy az Országos Mentőszolgálat dolgozói részéről óriási az elégedetlenség, többen kívánnak a nyilvánossághoz fordulni, jogi lépéseket tenni, sőt volt, aki a munka felvételének megtagadásával fenyegetett meg bennünket."


(forrás: RTL Klub, 24.hu)

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/sztrajkkal_fenyegetnek_a_mentok">http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag ... k_a_mentok</a><!-- m --> 2016.02.02.
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#4
Sajtóhírek szerint a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó munkavállalók 2015-ben és 2016-ban az új KIRA illetmény-számfejtő program bevezetése miatt nem, nem időben, vagy hiányosan kapták meg az illetményüket (munkabérüket).

Nekik nyújthat segítséget az alábbi panasz minta:


Magyar Államkincstár Elnöke részére
Budapest
Hold u. 4.
1054

Tárgy: Panasz

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!


Hivatkozva a sajtóban megjelent felhívására, amely szerint mindazok, akik 2016. januárjában jóval kevesebb bérben (illetményben) részesültek, mint amennyire a kinevezésük alapján jogosultak lennének panaszukat jelezzék a <!-- e --><a href="mailto:kira.info@allamkincstar.gov.hu">kira.info@allamkincstar.gov.hu</a><!-- e --> e-mail címen ezúton tájékoztatom, annak ellenére, hogy a kinevezésemben bruttó ……. Ft-os illetmény szerepel ….-én csupán nettó …., Ft- munkabér átutalására került sor, amely összeg jóval kevesebb az eddig megszokottnál, ezért –figyelemmel arra is, hogy a fenti összegről mindezidáig elszámolást nem kaptam- kérem, hogy ügyemben eljárni, a kiutalt összeget felülvizsgálni, az illetménycsökkenés okáról és az ügyben megtett intézkedésekről soron kívül tájékoztatni szíveskedjen.

Álláspontom szerint a bruttó …., Ft- illetmény alapján –szemben az átutalt …. Ft-tal- nettó …., Ft-ot kellett volna kapnom.


Bruttó illetmény: ……….., Ft-
Adóelőleg: 15 % ………, Ft-
Nyugdíj járulék: 10 % ………, Ft-
Pénzbeli eb. járulék: 3 % …….., Ft-
Term. eb. járulék: 4 % ………, Ft-
Munkaerőpiaci járulék: 1,5% ……., Ft-
Összes levonás: ………………………, Ft-

…..-…….=…….., Ft-

Fentiek figyelembevételével, véleményem szerint …..-én nettó ……, Ft-ot kellett volna kapnom.

Mivel ehhez képest csak ….., Ft- munkabér átutalására került sor kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozólag, hogy mi történt a ……., Ft- különbözettel, azt várhatóan mikor fogom megkapni?

Fentieket a munkáltatómnál …….-án írásban jeleztem, azonban annak ellenére, hogy azóta több, mint ... hét telt el a hiányos utalás okáról, a várható utalás időpontjáról és annak összegéről érdemi tájékoztatást nem kaptam ezért, illetve a sajtóban megjelent kifejezett kérésének eleget téve kérem Elnök Asszony/Úr segítő közreműködését.


Itt kívánom megjegyezni, hogy a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 155. § (2) és (3) bekezdése értelmében a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig a munkáltatónak írásbeli tájékoztatást kell adni, amelynek olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.


Ehhez képest az elmúlt hónapban egy olyan …… oldalas kimutatást kaptam, amelyen kiigazodni nem tudtam, azaz álláspontom szerint ezen ….. oldalas, Önök által készített elszámolás nem felel meg a fent hivatkozott jogszabály előírásainak ezért javaslom, hogy annak egyszerűsítését megfontolni szíveskedjen.


Köszönettel
Aláírás, dátum

Nevem:
Születési adataim:
Adóazonosító jelem:
Munkáltatóm neve/címe:
Munkaköröm:

A MÁK elnökének kérése/nyilatkozata:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://index.hu/gazdasag/2016/01/09/az_allamkincstar_vizsgalatot_iger_az_elmaradt_berek_ugyeben/">http://index.hu/gazdasag/2016/01/09/az_ ... k_ugyeben/</a><!-- m -->
;2016.01.09.


<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kozszolga.hu/hirek/csak-fizet%C3%A9snapon-utal-m%C3%A1k">http://www.kozszolga.hu/hirek/csak-fize ... l-m%C3%A1k</a><!-- m -->

Beküldte Olvasó - 2016, január 10 - 10:28

Az államkincstár vizsgálatot ígér az elmaradt bérek ügyében

2016. január 9.

„A Magyar Államkincstár haladéktalanul és egyesével kivizsgálja az állami szférában dolgozók esetleges, bérekkel kapcsolatos panaszait" − mondta Dancsó József, az államkincstár elnöke az MTI-nek.

Ahogy arról beszámoltunk, rengeteg olyan könyvtáros, tűzoltó, szociális munkás, bölcsődéi dolgozó van szerte az országban, akik a decemberi bérüknek csak töredékét kapták meg karácsony után vagy az új évben.

Fotó: Koszticsák Szilárd

A probléma hátterében mindenki a Magyar Államkincstár novemberben bevezetett új bérszámfejtő rendszerét, a KIRA-t sejtette, bár a MÁK állította, hogy ők minden intézménynek elküldték a pénzt, hogy aztán azok mit utaltak a dolgozóknak és mit nem, az már nem az ő bajuk. Végül ígérgetésekkel és hóközi fizetésekkel a legtöbb dolgozót kárpótolták, ha nem is teljesen, és a botrány elült.

Most viszont úgy tűnik, hogy a rendszer még mindig nem tökéletes. Több forrásból is úgy tudjuk, hogy az országban több helyen, Fejér megyétől Budapesten át Gyuláig sok olyan közalkalmazott van, aki 30-50, vagy akár 100 ezer forinttal kevesebb pénzt kaptak, mint kellett volna.


Az államkincstár elnöke az MTI-nek arról beszélt, hogy csak azokkal a panaszokkal tudnak érdemben foglalkozni, amelyekről tudomásuk van.

Az esetleges panaszokat a <!-- e --><a href="mailto:kira.info@allamkincstar.gov.hu">kira.info@allamkincstar.gov.hu</a><!-- e --> e-mail címen lehet jelezni.Dancsó József elmondása szerint decemberben 99 ilyen esetről tudtak, januárban eddig 4 problémás kifizetésről szereztek tudomást.
A Magyar Államkincstár csaknem 900 ezer, az állami szférában dolgozó munkavállalónak végzi a bérszámfejtését már évek óta.

Tavaly szeptember 1-jével egy új, az úgynevezett Központosított Illetményszámfejtési Rendszerre (KIRA) tértek át, amely novembertől országosan működik, mondta az elnök, és hozzátette, hogy az új rendszer sokkal kevesebb hibával dolgozik.
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég