A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
51-344-01 Bérügyintéző kidolgozott szóbeli tételek
#26
Sziasztok!
Eltudná valaki nekem is küldeni a kidolgozott tb és bér ügyintéző tételeket?
Előre is nagyon szépen köszönöm! Nagy segítség lenne!!! Email címem: <!-- e --><a href="mailto:tamas.eva.beata@gmail.com">tamas.eva.beata@gmail.com</a><!-- e -->
#27
Köszönöm szépen! Smile
#28
Hello!
Megadtam az email címet és a jelszót be kell lépni és ott van feltöltve...
#29
Nekem sürgősen szükségem lenne rá. Május 11-én kezdődnek a vizsgáim.
#30
Lányok-Fiúk!
Mikor vizsgáztok?
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
#31
Sziasztok!
Én is elkérhetném? Köszönöm
<!-- e --><a href="mailtoConfusedolya.eszter@gmail.com">solya.eszter@gmail.com</a><!-- e -->
#32
Sziasztok!
Tb és Bérügyintéző tanfolyamra járok. Szeretném, ha a kidolgozott szóbeli tételeket elküldené nekem valaki, akinek megvan.
Előre is köszönöm a segítséget. Szép napot! Smile
E-mail: <!-- e --><a href="mailto:kovacsiren0731@gmail.com">kovacsiren0731@gmail.com</a><!-- e -->
#33
Sziasztok!
Bérügyintézős tanfolyamra járok és ha valaki tudna küldeni kidolgozott tételt megköszöném. Sajnos a könyvbe nem mindent találok és kénne egy kis segitség. Köszönöm előre is Viki
Email: <!-- e --><a href="mailto:kusztorvica@gmail.com">kusztorvica@gmail.com</a><!-- e -->
#34
Hello!
Megadom a közös email címünket a tanfolyamról van fent kétféle szóbeli tételsor,tanfolyam anyagok,vizsgafeladatok
<!-- e --><a href="mailto:tbberugy15okt@gmail.com">tbberugy15okt@gmail.com</a><!-- e -->
perfekt123
#35
Kedves Leendő Bér és TB Ügyintézők!

A kidolgozott tételek mellett érdemes legalább egyszer elolvasni az alábbi összefoglalót, illetve az abban található linken elérhető panasz és fellebbezés mintákat, mivel az a tapasztalat, hogy a tanfolyam során az oktatók egy jelentős része az ügyféljogokra, az eljárásjogi határidőkre és a jogorvoslati jogra nem fektet kellő hangsúlyt.

Ugyancsak gyakran tapasztraljuk, hogy a vizsgázók a szóbeli vizsgán képtelenek különbséget tenni a CSED, a GYED, a GYES és a GYET jogosultsági feltételei között, ezért vizsga előtt javasolt tesztelni a tudásukat úgy, hogy vajon tudnának-e válaszolni különböző TB fórumokon az ügyfelek által feltett kérdésekre.

Ilyen fórumokat -a teljesség igénye nélkül- itt találnak:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.csaladinet.hu/szakertok/szakbarbar_tb_tgyas_gyed_gyes_szakerto/faq/">http://www.csaladinet.hu/szakertok/szak ... kerto/faq/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jogiforum.hu/forum/16/4958">http://www.jogiforum.hu/forum/16/4958</a><!-- m -->

A magam részéről sajnálom, hogy az új OKJ-s rendszer szóbeli tételsorából kikerültek az "adjon tanácsot az Önhöz forduló kismamáknak" típusú kérdések, ugyanis bér és tb. ügyintézőként nagyon sokan fognak Önökhöz fordulni hasonló kérdésekkel.Hasznos tudnivalók, ügyféljogok táppénz, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz (gyáp), csecsemőgondozási díj (csed) és gyermekgondozási díj (gyed) igénylők számára


Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak, és/vagy a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek –beleértve a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját is, mint a közszféra központi kifizetőhelyét- a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.


Erre hívta fel a figyelmet az Alapvető Jogok Biztosa is az OBH 135/2008 számú jelentésében, egyben javasolta az egészségügyi miniszternek, hogy a hatóságok, azaz egészségbiztosító és a Tb. kifizetőhelyek az eljárásuk során kellően alapos tájékoztatást adjanak az állampolgároknak.


Az ilyen tájékoztatás az ombudsman véleménye szerint nemcsak megelőzheti a félreértéseket és a későbbi jogvitákat, de egyúttal előfeltétele a jogorvoslathoz való jog gyakorlásának.

Ugyancsak a tájékoztatási kötelezettség fontosságát hangsúlyozza a KMREP (Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár) 2009 februárjában kelt, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek szóló 2009/1. számú kifizetőhelyi tájékoztatója. (3.oldal)


Az 1997. évi LXXXIII. törvény 5. § értelmében az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

A fenti törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1) kormányrendelet 39. § (3) szerint a kifizetőhely/egészségbiztosító az ügyfél kérelmére köteles tájékoztatást adni a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.


Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti megyei kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának (leánykori nevén Megyei Egészségbiztosítási Pénztár) – vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi TB kifizetőhelynek - a segítségét, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg. (Előbbi elérhetőségét a kormányhivatal, utóbbi elérhetőségét a Magyar Államkincstár weblapján találja meg. A MÁK Illetmény-számfejtési Főosztályát ezen az elektronikus címen érheti el: <!-- e --><a href="mailto:illetmeny@allamkincstar.gov.hu">illetmeny@allamkincstar.gov.hu</a><!-- e --> )

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a <!-- e --><a href="mailto:penzbeli@oep.hu">penzbeli@oep.hu</a><!-- e -->, vagy az <!-- e --><a href="mailto:oep@oep.hu">oep@oep.hu</a><!-- e -->, e-mail címen, akik - az OEP főigazgatójának tájékoztatása szerint - készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére,illetve a tárgykör megjelölésével érdeklődhet a Kormányzati Ügyfélvonal <!-- e --><a href="mailto:1818@1818.hu">1818@1818.hu</a><!-- e --> e-mail címén is.

A fenti jogszabályok és az ombudsman ezirányú javaslata alapján, valamint a közigazgatás szolgáltató jellegére hivatkozva lehetősége van továbbá arra is, hogy Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának irodavezetőjével, vagy a Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetőjével –előzetes időpont egyeztetést követően- személyesen konzultáljon.

Ezen személyes megbeszélést levélben, telefonon, vagy e-mailben Önnek kell kezdeményeznie a főosztály/iroda vezetőknél, vagy közvetlen feletteseiknél (kormánymegbízott/MÁK megyei igazgató).


Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának, akár a munkahelye TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával (előírt tájékoztatás elmaradása, szükséges segítség meg nem adása, ügyintézési határidő be nem tartása, kamatfizetési kötelezettség nem teljesítése, jogorvoslati jog nem biztosítása stb.) nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az <!-- e --><a href="mailto:oep@oep.hu">oep@oep.hu</a><!-- e -->, és/vagy a <!-- e --><a href="mailto:penzbeli@oep.hu">penzbeli@oep.hu</a><!-- e -->, ajánlott, tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.


Jó ha tudja, hogy:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. ( Ket. 4. § )

• A táppénz, csed, gyed, baleseti és gyermekápolási táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, azaz az orvosi igazolásokat a munkáltatójának kell leadni. (Ebtv. 62. §)


• Az ellátások igénylése –beleértve az esetleges jogorvoslati eljárást is- az ügyfél számára ingyenes, azaz illeték- és költségmentes. (Vhr. 75/A §)

• A foglalkoztató a kérelem, illetve a dolgozó által leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. §)


• Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, az OEP honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának továbbítani. (Vhr. 38. § )

• A kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya köteles az igényt 21 napon belül elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni. (Vhr. 39. § )


• Ha ezen kötelezettségének az egészségbiztosító/kifizetőhely nem tesz eleget köteles az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetnie a jogosult részére. (Mentesül az egészségbiztosító (kifizetőhely) a kamatfizetési kötelezettség alól, ha annak összege az 1.000.- Ft-ot nem haladja meg.) (Ebtv. 69. § )

Tekintettel arra, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások célja a betegség, terhesség, szülés stb. miatt elmaradt kereset pótlása, és így a létfenntartás biztosítása amennyiben az igényről a fenti határidőn belül az egészségbiztosító/kifizetőhely nem dönt, és/vagy a kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget –figyelemmel arra is, hogy azzal a biztosítottnak és/vagy a családjának a létfenntartását veszélyezteti, egyben Alaptörvényben biztosított jogokat is sért, ezért az igénylő panasszal fordulhat az Alapvető Jogok Biztosához (ombudsman).

Elérhetőségei:
WEB: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz;jsessionid=BEF7007DC92D2CC709AA90E21FABCD75">http://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztosho ... E21FABCD75</a><!-- m -->
E-mail: <!-- e --><a href="mailto:panasz@ajbh.hu">panasz@ajbh.hu</a><!-- e -->
Postai úton/levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.

Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdés értelmében: Anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.


Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdése szerint: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.


• Ezen túlmenően a Ket. azt is előírja, hogyha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be -saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni. (Ket. 33/A § )

• A közszféra (önkormányzatok, iskolák, óvodák, kórházak, egyetemek, közfoglalkoztatottak, kormányhivatalok, minisztériumok stb.) dolgozói részére az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait (táppénz, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, (MÁK ISZI) mint központi kifizetőhelynek a kötelessége elbírálni és folyósítani. A legfeljebb 21 napos ügyintézési idő betartása, illetve az Ebtv. 69. § szerinti kamatfizetési, valamint a Ket. 33/A § szerinti befizetési kötelezettség a MÁK ISZI-re is vonatkozik.


• A Tbj. 5. § szerinti biztosított -az Ebtv. 50. § és Vhr. 31/A -31/F szakaszokban szabályozott módon- kérheti a pénzbeli ellátás, vagy gyógyszersegély méltányosságból történő megállapítását. (Pl. a csed, gyed igénybevételéhez szükséges 365 nap biztosítási idő helyett csak 321 nappal rendelkezik, de a szüléskor biztosított…, vagy tartósan beteg, de a biztosításában 30 napnál hosszabb megszakítás van, így az új jogviszonyában csak pár nap táppénzre lenne jogosult, de előtte évekig fizetett járulékot stb. )

Ebtv: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Ket: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Tbj: 1997. évi LXXX. törvény a tb ellátásokról és azok fedezetéről

Vhr: 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet az Ebtv. végrehajtásáról

Kifizetőhely: Főszabály szerint azon munkáltatóknál, ahol 100 főnél több biztosítottat foglalkoztatnak kötelesek legalább 1 fő (minimum OKJ-s, TB végzettségű) TB ügyintézőt foglalkoztatni, aki a dolgozók tb. ügyeit intézi, TB ellátásait (táppénz, csed, gyed, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz) megállapítja és folyósítja, azaz az igény elbírálását –beleértve az előírt (megállapító, elutasító stb.) határozatok meghozatalát is- nem az egészségbiztosító, hanem ezen TB ügyintéző végzi. (1998. évi XXXIX. Törvény 9. §)


MÁK ISZI: A közszférában dolgozók -kormányhivatalok, minisztériumok, központi hivatalok, önkormányzatok, iskolák, óvodák, egyetemek stb. dolgozói, valamint a közfoglalkoztatottak- (bérét és) egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait a Magyar Államkincstár Illetmény- számfejtési Irodái –mint a közszféra központi kifizetőhelyei- állapítják meg, illetve folyósítják.


Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos panaszminták –többek között- itt tölthetőek le:


Felszólítás M I N T A kamatfizetésre táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed) késedelmes utalása miatt, ha az ügyfél a közszférában dolgozik és az igényt az államkincstár bírálja el. (És alatta, ha az egészségbiztosító bírálja el.)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=22&t=5639">viewtopic.php?f=22&t=5639</a><!-- l -->
Fellebbezés M I N T A üzemi baleset elutasítása miatt:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=22&t=5613">viewtopic.php?f=22&t=5613</a><!-- l -->


Panasz M I N T A azoknak, akiknek a táppénz, csed, gyed iránti igényét a munkáltató nem továbbítja az egészségbiztosítóhoz.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=22&t=5769">viewtopic.php?f=22&t=5769</a><!-- l -->


Fellebbezés M I N T A azoknak, akiknek az ügyében az egészségbiztosító nem hajlandó kötelezni a munkáltatót a táppénzhez szükséges Foglalkoztatói igazolás kiállítására, sőt ezen okmány hiánya miatt a táppénz iránti igényt határozattal el is utasította.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=22&t=5770">viewtopic.php?f=22&t=5770</a><!-- l -->
Panasz M I N T A úti üzemi baleset kivizsgálásának megtagadása esetén
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=22&t=5693&p=138786#p138786">viewtopic.php?f=22&t=5693&p=138786#p138786</a><!-- l -->
Panasz M I N T A a GYED hiányos és késedelmes utalása miatt:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=22&t=5609">viewtopic.php?f=22&t=5609</a><!-- l -->M I N T A táppénz igény előterjesztésére ha az igénylő a közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízási szerződés alapján is biztosított:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=22&t=5632">viewtopic.php?f=22&t=5632</a><!-- l -->


Panasz M I N T A azoknak, akik a Munkaügyi Központ többszöri ígérete ellenére sem kapták meg az őket, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, a befizetett járulékokért cserébe megillető álláskeresési járadékot.

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=22&t=5705&p=138974#p138974">viewtopic.php?f=22&t=5705&p=138974#p138974</a><!-- l -->

Sajtóhírek szerint a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó munkavállalók 2015-ben és 2016-ban az új KIRA illetmény-számfejtő program bevezetése miatt nem, nem időben, vagy hiányosan kapták meg az illetményüket (munkabérüket), TB ellátásukat. Nekik nyújthat segítséget az itt található panasz minta:

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=22&t=5731">viewtopic.php?f=22&t=5731</a><!-- l -->
Az Egyenlő Bánásmód Hatósága marasztalta (300.000 Ft. bírság megfizetésére kötelezte) azt a munkáltatót, aki a terhes munkavállalójának próbaidő alatt, azonnali hatállyal felmondott mivel nem akarta fizetni a táppénzhez kapcsolódó közterheket (Tbj. 19. § (5) bekezdése szerinti táppénz egyharmad hozzájárulást), illetve nem akarta állni a szülési és fizetésnélküli szabadság alatt felhalmozódó szabadság anyagi terheit. Tekintettel arra, hogy a munkavállaló bírósághoz is fordult a bíróság kérelmező munkaviszonyát helyreállította.

A hatósági eljárásban a feleknek lehetőségük van egyezséget is kötni, azaz a munkáltató vállalhatja, hogy bírság helyett inkább kártérítést fizet a munkavállalónak.
Az ezzel kapcsolatos és egyéb hasonló J O G E S E T E K itt, <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=22&t=5649">viewtopic.php?f=22&t=5649</a><!-- l --> ,

valamint Egyenlő Bánásmód Hatósága honlapján olvashatóak:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://egyenlobanasmod.hu/article/view/ebh-141-2015">http://egyenlobanasmod.hu/article/view/ebh-141-2015</a><!-- m --> (bírság+jogviszony helyreállítás)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://egyenlobanasmod.hu/article/view/ebh-84-2015">http://egyenlobanasmod.hu/article/view/ebh-84-2015</a><!-- m --> (egyezség)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/122_2010">http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/122_2010</a><!-- m --> (bírság)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.egyenlobanasmod.hu/article/index/jogesetek">http://www.egyenlobanasmod.hu/article/index/jogesetek</a><!-- m --> (további jogesetek)

Ha végigolvasták várnám a visszajelzéseiket arra vonatkozóan, hogy a tanfolyam során hallottak-e ezen jogokról, illetve kötelezettségekről.
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
#36
Sziasztok! Nekem is el tudná valaki küldeni a kidolgozott tételeket? Előre is köszönöm!

<!-- e --><a href="mailto:manocska0204@citromail.hu">manocska0204@citromail.hu</a><!-- e -->
#37
Sziasztok!
Ha valakinek megvan, szeretném elkérni a kidolgozott szóbeli tételsort.
Előre is köszönöm!
üdv,
Tabbyca
<!-- e --><a href="mailto:tabbyca@citromail.hu">tabbyca@citromail.hu</a><!-- e -->
#38
Sziasztok! Nekem is el tudná valaki küldeni a kidolgozott tételeket? Előre is köszönöm!
Üdv.: Gábor
<!-- e --><a href="mailto:gaben20140427@gmail.com">gaben20140427@gmail.com</a><!-- e -->
#39
Sziasztok!
Abban tudnátok nekem segíteni, hogy elküldené valaki nekem is a kidolgozott tétel sorokat?
Előre is köszönöm!
Üdv.: Gábor
<!-- e --><a href="mailto:gaben20140427@gmail.com">gaben20140427@gmail.com</a><!-- e -->
#40
Sziasztok! Nekem is el tudná valaki küldeni a kidolgozott tételeket? Előre is köszönöm!
P.Zsuzsa
<!-- e --><a href="mailto:pinterne.zsuzsa@gmail.com">pinterne.zsuzsa@gmail.com</a><!-- e -->
#41
Sziasztok!

Nekem is szükségem lenne egy kidolgozott szóbeli tételsorra Cry
El tudnátok küldeni a <!-- e --><a href="mailto:timeag01@gmail.com">timeag01@gmail.com</a><!-- e --> email címre?
Előre is köszönöm szépen!

Timi
#42
Sziasztok!
El tudnátok nekem is küldeni a tb-bérügyintéző kidolgozott szóbeli tételeket? <!-- e --><a href="mailtoConfusedzilagyie.zsuzsanna@gmail.com">szilagyie.zsuzsanna@gmail.com</a><!-- e -->
Nekem van nyugdíjhoz segédanyagom.
Köszönöm szépen a segítséget!

Üdv: Zsuzsa
#43
Sziasztok!
El tudnátok nekem is küldeni a tb-bérügyintéző kidolgozott szóbeli tételeket? <!-- e --><a href="mailtoConfusedzekelyhidi8ildi@citromail.hu">szekelyhidi8ildi@citromail.hu</a><!-- e --> .
Nekem van jog és emberi erőforrás jegyzetemim meg gyakorlati vizsgasorok ha valaki szeretné szívesen elküldöm neki.
Köszönöm szépen a segítséget!

Üdv: Ildikó
#44
Sziasztok!
Nagyon megköszönném, ha Nekem is el tudnátok küldeni a tb-bérügyintéző kidolgozott tételeket a <!-- e --><a href="mailto:czuder.orsolya@gmail.com">czuder.orsolya@gmail.com</a><!-- e --> címre.
Köszönöm!
Orsi
#45
Sziasztok!
El tudnátok nekem is küldeni a tb-bérügyintéző kidolgozott szóbeli tételeket? (<!-- e --><a href="mailto:varga0eri@gmail.com">varga0eri@gmail.com</a><!-- e -->) Most fogom befejezni a tanfolyamot.
Köszönöm szépen!
#46
Megköszönném, ha nekem is elküldenétek, ide: podapoda (kukac) freemail.hu Köszi!
#47
Sziasztok! Smile

Szeretném kérni a bérügyintéző kidolgozott tételeket.
email: <!-- e --><a href="mailto:timicsanyi@hotmail.com">timicsanyi@hotmail.com</a><!-- e -->

Előre is köszönöm a segítséget. Szép estét! Smile
#48
Sziasztok,
én is szeretném kérni a bérügyintéző kidolgozott tételeket.
Előre is köszönöm a segítséget.
email: <!-- e --><a href="mailto:kovacseva03@gmail.com">kovacseva03@gmail.com</a><!-- e -->
#49
Sziasztok,
ha lehetséges én is kérem szépen a bérügyintéző kidolgozott tételeket, <!-- e --><a href="mailtoConfusedzantoverus@citromail.hu">szantoverus@citromail.hu</a><!-- e --> címre.
Köszönöm!!!!!!
#50
az email címem lemaradt, bocsánat....
<!-- e --><a href="mailto:alexis.deveraux@gmail.com">alexis.deveraux@gmail.com</a><!-- e -->

kösziSmile


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég