A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Felszólítás kamatfizetésre tp. csed. késedelmes ut. miatt
#1
Felszólítás M I N T A kamatfizetésre táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed) késedelmes utalása miatt ha az igénylő a közszférában dolgozik és az igényt az államkincstár bírálja el.

Magyar Államkincstár
Elnöke részére
Budapest
Hold u. 4.
1054

Tárgy: Felszólítás a jogszabályban előírt kamatfizetési
és befizetési kötelezettség teljesítésére


Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Magyar Államkincstár …. Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési Irodájának, mint a munkáltatóm tb. kifizetőhelyének a késedelmes ügyintézése miatt, az 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban Ebtv.) 69. szakaszában előírt kamatfizetési, valamint a 2004. évi CXL. törvény 33/A szakaszában (továbbiakban Ket.) előírt befizetési kötelezettségüknek eleget tenni, az engem megillető kamatot 8 napon belül kiszámolni és kiutalni, a kiszámítás módjáról érthető kimutatást küldeni, az általános tételű eljárási illeték központi költségvetés részére történő befizetésének tényét hitelt érdemlően igazolni szíveskedjen az alábbiak miatt.


20……… -én szültem.

A csatolt átvételi elismervény szerint 20………-én a csecsemőgondozási díj igényléséhez szükséges okmányokat foglalkoztatómnak (név, cím) leadtam.

A szintén csatolt, a …. Magyar Államkincstár …. Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési Irodájának ügyfélszolgálata által kiállított átvételi elismervény szerint ( vagy a csatolt ajánlott feladóvevény szerint) foglalkoztatóm az igényt leadta (továbbította) Önöknek.

Az ezt követő időben sem én, sem a foglalkoztatóm okmánypótlásra történő felszólító végzést nem kapott.

Kérelmem hosszadalmas elbírálásának okáról többször érdeklődtem, azonban ügyfélszolgálatuk és/vagy szakosztályuk érdemi választ nem adott…..

Az Ebtv. végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet 39. § értelmében, főszabály szerint a Magyar Államkincstár …. Megyei Igazgatóság Illetmény-számfejtési Irodája, mint a közszféra tb. Kifizetőhelye köteles 21 napon belül az igényt elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni.

Az Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdése értelmében anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Az Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

A Ket. 4. § értelmében az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog.

Az Ebtv. 69. § szerint ha az egészségbiztosító/kifizetőhely ezen kötelezettségének nem tesz eleget köteles az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetnie a jogosult részére. Mentesül az egészségbiztosító (kifizetőhely) a kamatfizetési kötelezettség alól, ha annak összege az 1.000.- Ft-ot nem haladja meg.)

Ehhez képest a csecsemőgondozási díjat, illetve az annak megállapításáról szóló közigazgatási határozatot csak a benyújtást követő x. napon kézbesítették, azaz a jogszabályban előírt ügyintézési időt a közigazgatási szerv neki felróható okból nem tartotta be, így az ügyfél felé a kamatfizetési kötelezettsége fennáll.

Számításaim szerint –jelen esetben- a kamat összege meghaladja az 1.000 Ft-ot, így a kamatfizetési kötelezettség alól a hivatal nem mentesül.

Ezen túlmenően, a Ket. 33/A § értelmében ha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be -saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni, azaz a kamat kifizetésén túl a hivatalnak befizetési kötelezettsége is keletkezett, melynek megtörténtét szintén kérem, hogy felém igazolni szíveskedjenek.

Megjegyzem, hogy a hatályos jogszabályok szerint mind a kamatfizetési, mind pedig a befizetési kötelezettségüknek automatikusan eleget kellene tenniük, azokhoz nem szükséges az ügyfélnek külön kérelmet előterjeszteni.


Végezetül tájékoztatom, hogy érdemi válasz hiányában -a határidő után- panaszommal jogszabálysértésre hivatkozva a törvényességet felügyelő ügyészséghez fordulok.

Köszönettel

Dátum, aláírás

Elérhetőségeim:MINTA, ha az igényt az egészségbiztosító bírálja el:


…… Megyei Kormányhivatal
….. Kormánymegbízott Úr/Asszony részére
Város
Utca, házszám
Irányítószám

Tárgy: Felszólítás a jogszabályban előírt kamatfizetési
és befizetési kötelezettség teljesítésére


Tisztelt Kormánymegbízott Úr/Asszony!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály késedelmes ügyintézése miatt, az 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban Ebtv.) 69. szakaszában előírt kamatfizetési, valamint a 2004. évi CXL. törvény 33/A szakaszában (továbbiakban Ket.) előírt befizetési kötelezettségüknek eleget tenni, az engem megillető kamatot 8 napon belül kiszámolni és kiutalni, a kiszámítás módjáról érthető kimutatást küldeni, az általános tételű eljárási illeték központi költségvetés részére történő befizetésének tényét hitelt érdemlően igazolni szíveskedjen az alábbiak miatt.


20……… -én szültem.

A csatolt átvételi elismervény szerint 20………-én a csecsemőgondozási díj igényléséhez szükséges okmányokat foglalkoztatómnak (név, cím) leadtam.

A szintén csatolt, a …. Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály ügyfélszolgálata által kiállított átvételi elismervény szerint ( vagy a csatolt ajánlott feladóvevény szerint) foglalkoztatóm az igényt leadta (továbbította) Önöknek.

Az ezt követő időben sem én, sem a foglalkoztatóm okmánypótlásra történő felszólító végzést nem kapott.

Kérelmem hosszadalmas elbírálásának okáról többször érdeklődtem, azonban ügyfélszolgálatuk és/vagy szakosztályuk érdemi választ nem adott…..

Az Ebtv. végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet 39. § értelmében, főszabály szerint a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya köteles 21 napon belül az igényt elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni.

Az Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdése értelmében anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Az Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

A Ket. 4. § értelmében az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog.

Az Ebtv. 69. § szerint ha az egészségbiztosító/kifizetőhely ezen kötelezettségének nem tesz eleget köteles az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetnie a jogosult részére. Mentesül az egészségbiztosító (kifizetőhely) a kamatfizetési kötelezettség alól, ha annak összege az 1.000.- Ft-ot nem haladja meg.)

Ehhez képest a csecsemőgondozási díjat, illetve az annak megállapításáról szóló közigazgatási határozatot csak a benyújtást követő x. napon kézbesítették, azaz a jogszabályban előírt ügyintézési időt a közigazgatási szerv neki felróható okból nem tartotta be, így az ügyfél felé a kamatfizetési kötelezettsége fennáll.


Számításaim szerint –jelen esetben- a kamat összege meghaladja az 1.000 Ft-ot, így a kamatfizetési kötelezettség alól a hivatal nem mentesül.

Ezen túlmenően, a Ket. 33/A értelmében ha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be -saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni, azaz a kamat kifizetésén túl a hivatalnak befizetési kötelezettsége is keletkezett, melynek megtörténtét szintén kérem, hogy felém igazolni szíveskedjenek.

Megjegyzem, hogy a hatályos jogszabályok szerint mind a kamatfizetési, mind pedig a befizetési kötelezettségüknek automatikusan eleget kellene tenniük, azokhoz nem szükséges az ügyfélnek külön kérelmet előterjeszteni.

Végezetül tájékoztatom, hogy érdemi válasz hiányában -a határidő után- panaszommal jogszabálysértésre hivatkozva a törvényességet felügyelő ügyészséghez fordulok.

Köszönettel

Dátum, aláírás

Elérhetőségeim:
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég