A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
átalakulás
#26
Szia Ádám!

Az a társaság, amelyből kiválnak folyamatos könyvelés során végzi az átalakulás könyvelési feladatait. Nincs sajátos beszámolókészítési kötelezettsége, nem kell zárnia a bejegyzés napján és nincs adóbevallási kötelezettsége sem emiatt.
üdvözlettel: ida
Válasz idézéssel
#27
Sziasztok!

Volt a nyáron egy kiválás nálunk (kft), és sorra visszadobták az adóhivatalok a soron kívüli bevallásaimat, hogy arra a cégre, amelyik változatlan formában tovább működik, nem kell beadni a bevallást. Én ennek nagyon örülök, de nem találom az Art. ide vonatkozó passzusát. Ott ugye annyi van, hogy "33. § (3) Soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról [...] a bevallással még le nem fedett időszakról, ha a) a számvitelről szóló törvény VII. fejezete sajátos beszámolókészítései kötelezettséget ír elő, [...]". Szerintetek hol találok valami olyasmit, hogy "kivéve azt a céget, amelynek az adószáma változatlan marad az átalakulás során" Smile ? Merthogy az adóhatóságok erre hivatkoznak...

Köszi:
Ádám
Válasz idézéssel
#28
Köszi Kávé!
Tegnap megtaláltam azt a dokumentumot, le is mentettem, az alapján próbálok haladni. Éppen az alapján olvastam el az időbeli elhatárolásos dolgot is.
Most még gyorsan csinálunk egy olyant, hogy az egyikben sok volt a pénzkészlet, a másikban a tagi hitel, kölcsönadták, ügyvéd írta a papírt, igaz kicsit javítani szükséges rajta, de majd ír másikat. Azt akkor az összevont mérlegben kiszűröm. A többi leltár már készen van.
Az az igazság a könyvvizsgáló, aki ellenőrízni fogja megbízik bennem, és én is szeretek jómunkát végezni, kényes lenne, ha nem lenne jó.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
#29
Szia Polika!
Nem maradhat sehol msze., simán rakd át az eredménytartalékba. A beolvadáshoz felraktam már egy segítséget a dok. közé, egy sima átalakuláshoz képest másként néznek ki a táblázatok.
Zs.
Válasz idézéssel
#30
Ez már egy másik ügy, éveken át semmi átalakulás, most meg két hét alatt kettő.
Az időbeli elhatárolásokon elbizonytalandova, a beolvadásnál maradhat a mérleg szerinti eredmény, vagy azt mindenképpen meg kell szüntetni. A vagyonmérleg re vonatkozó részt már kétszer átolvastam, de ezt meg sem említik.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
#31
Drága Lányok!

Az én kedves uracskám csak álmélkodik a segítőkészségetek láttán. Korábban el nem tudta képzelni, hogy ilyen is létezek.( Ő is szakmabeli)
Nagyon hálásak vagyunk.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
#32
Kávé!
Éppen ezért kerestem ezt a topicot, mert most olvasgatom a 141-es §, és olvasom benne, hogy bizony mind időbeli elhatárolás, mind céltartalék szerepelhet a vagyonmérlegekben és vagyonmérlegtervezetekben.
Előbb kellett volna itt olvasnom, s csak azután keresgélnem a számviteli törvényben.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
#33
polika Írta:Marika!
Úgy emlékszem nyár elején írtad, van egyni vállalkozó, egyéni cég kft átalakulására anyagod. Megkaphatnám? Priviben elküldöm az elérhetőségemet.
Nagyon hálás lennék.

Marika!
Én is szeretném ha lehet. Már az egyéni cég bejegyzés megtörtént, de még semmi irásos anyagom nincs.
Nagyon szeretném, ha vagyonmérleg fordulónapja az egyszerűség kedvéért 2009.12.31. lenne.
De ez lehet csak álom.
Maresz
Válasz idézéssel
#34
katczi Írta:Sziasztok!

Végleges vagyonmérlegben szerepelhet időbeli elhatárolás, vagy kiszűrendő tétel?

Kati

Szia!
Lehet a végleges vagyonmérleg(ek)ben időbeli elhatárolás.
Bevágom a szv. tv. ide vonatkozó passzusait:

A végleges vagyonmérleg
141. § (1) Az átalakulás napjával, a cégbejegyzést követő 90 napon belül végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt kell készíteni és a cégbíróságnál letétbe helyezni mind az átalakuló gazdasági társaságra, mind az átalakulással létrejövő gazdasági társaságra vonatkozóan.
(2) A végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt a (3)-(4) és (7) bekezdés szerinti eltérésekkel a 136-140. és 142-143. §-ban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.
(3) Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás napjával - mint mérlegfordulónappal - a számviteli törvény szerinti beszámolóját elkészíteni, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait lezárni. Az az átalakuló gazdasági társaság, amely az átalakulás során nem szűnik meg (beolvadásnál az átvevő, kiválásnál a változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági társaság), a végleges vagyonmérlegét a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni, az átvett-átadott eszközöket-kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is), ezek különbözeteként a saját tőkét a folyamatos könyvelés keretében - az átalakulás időpontjával - rendezi.
(4) Amennyiben az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében kimutatott saját tőke eltér a vagyonmérleg-tervezetében kimutatott saját tőke értékétől, a különbözettel - a változás tartalmának és előjelének megfelelően - a tőketartalékot, az eredménytartalékot, illetve a lekötött tartalékot kell módosítani a végleges vagyonmérlegben. A tőketartalék módosítása során, ha emiatt a tőketartalék negatívvá válna, a tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékot, azt meghaladóan az eredménytartalékot kell csökkenteni.
(5) Ha az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke - 140. § (3) bekezdése szerinti lekötött tartalékkal csökkentett, illetve a (7) bekezdés szerinti jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként kimutatott összeggel növelt - összege nem éri el a vagyonmérleg-tervezete szerinti (a cégbíróságon bejegyzett) jegyzett tőke értékét, a jegyzett tőkét le kell szállítani.
(6) Korlátolt felelősségű társasággá, közhasznú társasággá vagy részvénytársasággá való átalakulás esetén le kell szállítani a jegyzett tőkét akkor is, ha az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonleltárában szereplő, elkülönített, a jegyzett tőke részét képező eszközök - 139. § (6) bekezdése szerint számított - értéke nem éri el a vagyonmérleg-tervezete szerinti (a cégbíróságon bejegyzett) jegyzett tőke értékét.
(7) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében a részére rendelkezésre bocsátandó - a 139. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti - pénzbeli és nem pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás átalakulás napjáig még nem teljesített részét, illetve ezen időpontig ki nem adott - a 139. § (2) bekezdés c) pontja szerinti - vagyonhányadot az átalakulás napján fennálló állapotnak megfelelően jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként, illetve kötelezettségként kell kimutatni.
(8) Ha a cégbíróság az átalakulás cégbejegyzését elutasítja (megtagadja), vagy a bejegyzési kérelem visszavonása miatt a cégbejegyzési eljárást megszünteti, az átalakulni kívánó gazdasági társaság a korábbi formájában működik tovább, végleges vagyonmérleget nem kell készítenie, az e törvény szerinti könyvviteli nyilvántartásában a meghiúsult átalakulással kapcsolatosan tételek nem szerepelhetnek.
(9) Gazdasági társaság beolvadása esetén az átvevő (beolvasztó) gazdasági társaságnál a beolvadás során az átvett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve az időbeli elhatárolások, céltartalékok összegeit is) állományba vett - a megszűnt gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - értékének különbözetével a saját tőkét kell a létesítő okiratnak megfelelően módosítani. A saját tőke módosítása során - az előbbieken túlmenően - a 139. § (4) bekezdése szerinti, a jegyzett tőke meghatározásánál figyelembe nem vehető részesedések értékét, továbbá a részesedésekhez kapcsolódó üzleti vagy cégérték beolvadás során megszüntetendő összegét, valamint a 139. § (5) bekezdése szerinti, az egymással szemben fennálló követelések és kötelezettségek, időbeli elhatárolások értékeinek különbözetét a saját tőkével szemben kell kivezetni.

Amennyiben egyéni cég alakul át Kft.-vé, akkor a vagyonmérleg alapjául szolgáló egyszerűsített mérlegben valóban nincs időbeli elhatárolás.

Üdv:Zs.
Válasz idézéssel
#35
Sziasztok!

Hű, Polika ez a zárójel nekem mindig elkerülte a figyelmem...totálisanSmile De az aktív időbeli elhatárolásokkal mi legyen? Azt követelésbe tegyem?

Köszi,
Kati
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#36
Jól érted Polika!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#37
szerintem az időbeli elhatárolást átteszed kötelezettségbe, az átalakulás után vissza lehet tenni passzív időbeli elhatárolásba. Gondolok itt leginkább arra, amikor a tárgyi eszköz értékcsökkenésével kapcsolatos.
A tao tv. 16 § is (tegnap olvasgattam éppen az egyéni cég átalalkulása miatt) a 13 bekezdés környékén folyamatosan úgy fogalmaz: átvett.... kötelezettségeket( id értve a passzív időbeli elhatárolást is), bár ebbe nem mélyedtem bele nagyon, és lehet, hogy félreértelmeztem valamit.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
#38
katczi Írta:Sziasztok!

Végleges vagyonmérlegben szerepelhet időbeli elhatárolás, vagy kiszűrendő tétel?

Kati

Véglegesben már nem szerepelhet ilyen tétel.
Üdv. Ibolya
Válasz idézéssel
#39
Sziasztok!

Végleges vagyonmérlegben szerepelhet időbeli elhatárolás, vagy kiszűrendő tétel?

Kati
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#40
Szia Enikő!

A záró bevallást nem a jogelőd adja be?

Kati
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#41
Van egy 1992 óta működő, kizárólag tárgy mentes tevékenységet folytató vállalkozásom. Anno mégis 2. lett az adószáma (mármint a hátulról a harmadik) és nem egyes. Leadogattam nullásan az áfa bevallását minden évben. Most beolvadt egy másik cégbe. Ugyanaz a tevékenységi kör, de az új cégnek 1-es az adószáma. Csinálnám a záró áfa bevallást, amit, az új cég adna le mint jogutód, de kiabál, hogy ikszeljem be, hogy mentes státusza mellett adókötelezettsége keletkezett. De nullás lenne ez a záró áfa bevallás is.
Mit tegyek?
Ikszeljem be, vagy adjam le a régi cég nevében?

Enikő
Válasz idézéssel
#42
Marika!
Úgy emlékszem nyár elején írtad, van egyni vállalkozó, egyéni cég kft átalakulására anyagod. Megkaphatnám? Priviben elküldöm az elérhetőségemet.
Nagyon hálás lennék.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
#43
Szia Johanna!
Én visszaküldeném azt a számlát, mert az totál nem elfogadható, hogy már a zrt-re állították ki, mikor az még sehol nem volt! Állítsák ki a kft nevére!
üdvözlettel: ida
Válasz idézéssel
#44
Lányok, nagyon köszönöm a segítséget.
Az átalakuláshoz felkért könyvvizsgáló az előbb hívott telefonon, hogy megkérdezte az APEH-ban az adóalany
nyilvántartási osztályt. Ők a cégbíróságtól még nem kaptak semmit, a kft ebből kifolyólag még nincs törölve náluk, ezért a
záró bevallásokat is viszza fogják utasítani, hiába küldöm most.
Most kaptam postán anyagot a kft-től, van benne egy 07.21-i számla már a zrt nevére (08.12-től van csak zrt), ezzel mit tegyek?
Johanna
Válasz idézéssel
#45
Sziasztok!

A cégbejegyzés napjára vonatkozóan - tehát 2009,01,01 -2009,08,11-ig a kft.-nél a végleges vagyonmérleg (ez az üzleti évre szóló beszámoló) természetesen a kettős könyvvitel szabályai szerint készül el. Tehát az izgalmas augusztusi hónapra 11 napra kell kiszámítani az écs-t, 11 napra jutó bér és közterhet kell ráfordításként könyvelni, a közüzemi számlákat is időarányosan kell ráfordításként megjeleníteni, és ez az elv ugyanígy vonatkozik az összes, az aug.11-ig terjedő időszakot terhelő, a meglévő szerződésekből adódó, és ráfordításként megjelenő tételekre. (pl. hitel kamat, bank költség stb.)
Ugyanígy a bevételek megfelelő elhatárolásáról is gondoskodni kell.
Ezekből a tételekből időbeli elhatárolásként megjelenő tételek lesznek.
A végleges vagyonmérleg tehát pontosan tükrözi a tört üzleti év tényleges eredménye után meglévő eszközöket és forrásokat.

Az áfa tv. előírásai szerint a jogelődre szóló számlákban szereplő áfa levonható a jogutódnál, tehát a jogutód -az elévülésig - beteheti az áfa bevallásába.
A bevételekkel és a ráfordításokkal kapcsolatos tételekhez fűződő számlákat pedig mindenki halássza elő a fiókból minél hamarabb. Erre végül is 3 hónapjuk van.

Az áfa tv. fentiekben hivatkozott előírása:
Adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei
127. § (1) Az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon
a) a 120. § a) pontjában említett esetben a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla;
b) a 120. § b) pontjában említett esetekben mindazon okiratok, amelyek a fizetendő adó összegszerű megállapításához szükségesek, illetőleg - az előzőekben említettek sérelme nélkül - termék Közösségen belüli beszerzése esetében, valamint egyéb olyan esetben, amelyben a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója - ilyen minőségében - belföldön, vagy a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adóalany, a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla;
c) a 120. § c) pontjában említett esetben a nevére szóló, a termék szabad forgalomba bocsátásáról rendelkező határozat, valamint
ca) a 120. § ca) alpontjában említett esetben a nevére szóló, az adó megfizetését igazoló határozat, vagy ha az adót közvetett vámjogi képviselője fizette meg, a közvetett vámjogi képviselőnek az adóalany nevére szóló nyilatkozata az adó megfizetéséről,
cb) a 120. § cb) alpontjában említett esetben mindazon okiratok, amelyek a fizetendő adó összegszerű megállapításához szükségesek, vagy ha a fizetendő adót közvetett vámjogi képviselője állapította meg, a közvetett vámjogi képviselőnek az adóalany nevére szóló nyilatkozata az adó fizetendő adóként történt megállapításáról és bevallásáról;
d) a 120. § d) pontjában említett esetben a nevére szóló, az előleg megfizetését tanúsító számla;
e) a 120. § e) pontjában említett esetben mindazon okiratok, amelyek a fizetendő adó összegszerű megállapításához szükségesek.
(2) Abban az esetben, ha az adólevonási jog tényleges gyakorlását megelőzően az adóalany megszűnik, de van az e törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek tekintetében jogutód adóalany, az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül az adólevonási jogot a jogutód adóalany abban az esetben is gyakorolhatja, ha az (1) bekezdésben említett okiratok jogelődjének nevére szólnak.

Megnéztem a 09T1041 kitöltésijét, és a bevezető szerint az átalakulással létrejövő cégnek be kell adnia 2008,02,01-től a Tbj. 5§ (1) a-c, f-g pontjai, valamint (2) bekezdése szerinti biztosított személyre vonatkozóan.
A kitöltési 11. oldalán jó példa van arra, hogy hogyan kell kitölteni a bejelentést, ill. a 15. pótlapot.

Az átalakulás taggyűlési határozatának elfogadását követően minden számlán meg kellett volna jelölni a cégnév mellett hogy átalakulás alatt. Ez szinte mindenhol el szokott maradni. Mostmár nincs mit tenni ez ügyben.

Ha nagyon későn kerül a fiókból elő egy számla, akkor az sajnos önrevíziót vonhat maga után, akár ismételt közzététellel együtt.

Fontos az új Zrt. várható tao adójának a bevallása.

A nyenyivel kapcs. biztosan lesz valaki, aki tudja, hogy mit kell tenni, ez is változott az utóbbi időszakban.

üdv.Zs.
Válasz idézéssel
#46
Szia Johanna!
Kérdéseidre válasz:
1.) Azok a számlák, amelyek még kft nevére jönnek és a mérlegkészítés időpontjáig beérkeznek (te határozod meg a beadási határidőn belül), valamint a teljesítés időpontja
11-ig van, a kft-be könyveled.
2.) Azok a számlák, melyek a kft nevére jönnek, de a teljesítés időpontja 12.-e vagy utáni időszak, valamint mérlegkészítés után jönnek, azokat a zrt-be könyvelitek (mivel a zrt jogutód, elfogadható a kft nevére szóló számla).
Egyébként az üzleti partnereket sürgősen értesíteni kell a változásról, hogy a számlákat már a zrt-re állítsák ki (szerintem az adószám is változott!).
3.) Ha jól emlékszem, akkor tulajdonos-változás és képviselő-változás is volt. Tehát ezek jogviszonyának megszűnését is le kell jelentened.
4.) A változásbejelentést is átalakulás miatt le kell adnod.
5.) Amennyiben a zrt-t is te könyveled, nem kell módosítani a regisztrációdat (tehát nem kell töröltetni magad) mindaddig, amíg be nem küldöd a kft bevallásokat és az apeh le nem könyvel mindent.
6.) Közben szerintem érdemes az új képviselővel aláíratott regisztrációt beküldeni a zrt-re, mert már most kell leadnod 0908-asokat.

Szerintem a kft könyvelésre vonatkozó számládat sürgősen állítsd ki a kft nevére még.
A zárással, zrt nyitással és könyveléssel kapcsolatos bevallások, stb. szerintem nyugodtan számlázható már a zrt-re, mivel ezek teljesítési időpontja már mérlegkészítés után lesz.
üdvözlettel: ida
Válasz idézéssel
#47
Kedves Zsuzsa és Ida, tündérek vagytok.
Ne haragudjatok, hogy állandóan kérdezek, de szeretek mindennek alaposan utánajárni, saját érdekemben is.
Ha csak az APEH-os ügyintézőre hallgatok, akkor rosszul küldtem volna el a bevallásokat.
Tényleg így logikus, mert ha abból indulok ki, hogy új cég alapításánál a bejegyzés napja még az előtársasági időszakhoz
tartozik, akkor ez is úgy működhet.
A Szt-t is elolvastam részben, de csak a 135. §-tól. Nagyon köszönöm Zsuszsa, hogy idézted.
A Szt. 166. § (5) bekezdése szerint "Átalakulás esetén a jogelődnél - a jogutód cégjegyzékbe való bejegyzése napjától - keletkezett bizonylatok, ill. a jogelőd nevére kiállított bizonylatok alapján a gazdasági eseményeket a jogutód rögzíti a könyvviteli
nyilvántatásokban, amennyiben a jogelőd éves beszámolója, egysz. éves beszámolója elkészítése során azokat figyelembe
venni nem lehetett, ill. ha a jogelőd nem tudta figyelembe venni azokat."
Ez ugye azt jelenti, hogy ha a bejegyzés napja után még állítanak ki számlákat a kft nevére, azokat csak a jogutód
könyvelheti majd csak le? De mi a helyzet akkor, ha megint valakinek a fiókjában marad ott olyan számla, amit még a
bejegyzés napja előtt kapott a kft és én sem tudom lekönyvelni, ezt is figyelembe veheti majd a jogutód?
Tegnap tudtam meg, hogy a kft júliusra bevételeket számlázott: nem kellett volna ráírni a számlákra, hogy "átalakulás alatt"?
A 09T1041-en kijelentem a társas vállalkozót 08.11-gyel, a 09T201T-n törlöm a tulajdonosokat, a 09T182-n kijelentem a képviselőt?
Az utóbbi kettővel várjam meg ugye, amíg minden bevallás rendben elmegy?
Az én munkám díját akkor már majd a zrt nevére állítsam ki, ugye? De hogyan számlázzak akkor, ha a kft nem fizette ki még
a 07. havi könyvelési díjat sem augusztusban?
Bocsánat a sok kérdésért.
Johanna
Válasz idézéssel
#48
Köszönöm Kávé, hogy megerősítettél!
Johanna! Hidd már el, hogy ezek a jó időpontok.
Az adóbevallások záró időpontja is így működik.
üdvözlettel: ida
Válasz idézéssel
#49
Sziasztok!

A cégbírósági bejegyzés napjáig tart a Kft. üzleti éve, a végleges vagyonmérleget - vagyon leltárral alátámasztva - erre az időpontra kell elkészíteni.
Az átalakulással létrejövő Zrt. a cégbírósági bejegyzés napját követő nappal nyitja meg a könyveit - a végleges vagyonmérleg adatai alapján.

Fentieket a számviteli törvény üzleti évre vonatkozó előírásai is alátámasztják:
11. § (1) Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év időtartama megegyezik - a (2)-(13) bekezdésben foglaltak kivételével - a naptári évvel.

(7) Üzleti év az átalakulás során megszűnő vállalkozónál az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól az átalakulás napjáig - mint mérlegfordulónapig - terjedő időszak.
(8) Üzleti év az átalakulással létrejövő új vállalkozónál az átalakulás napját követő naptól a vállalkozó által - az (1)-(3) bekezdés szerinti feltételekkel - az üzleti év végeként megjelölt napig - mint mérlegfordulónapig - terjedő időszak.

A bevallásokat is természetesen ennek megfelelően kell elkészíteni. 11-én még minden a Kft.-é, 12-től minden a Zrt.-é.

Üdv.Zs.
Válasz idézéssel
#50
Kedves Lányok!
Sajnos egészen mostanáig nem működött a netem, így csak most látom, hogy milyen borzasztó segítőkészek vagytok.
El sem tudjátok képzelni, hogy milyen hálás vagyok érte.
A cégjegyzék.hu-n megtaláltam a kft-t is, lekértem a tárolt cégkivonatát. Eszerint a kft-t 08.11-én törölték,
tehát ugyanazzal a nappal, mint ahogy a zrt-t bejegyezték.
Ezek szerint a kft-t 11-én zárom és a zrt-t 11-én nyitja valaki?
Megkérdeztem tegnap este e-mailben a könyvvizsgálót is, azt mondja, hogy neki olyan esete volt, hogy a megszűnés és az indulás
ugyanazon a napon volt (akkor még két végzést kaptak) és csak arra emlékszik, hogy az összes bevallást rossz dátummal
adta le, de majd hétfőn még utánanéz.
Ilyenkor beszámolót is kell készíteni a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elkészítése előtt, ugye? Ezt meddig kell leadni, ezt is
90 napon belül, mint a v.mérleget és v.leltárt?
Meg tudnátok-e mondani, hogy a 09T1041-en és a 09T201T-n mit kell ilyenkor pontosan jelenteni?
Johanna
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég