A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
üzleti ajándék
#26
Szia!

Az üzleti ajándék adózása megváltozott 2010-ben.

Ha Te a Tao alá tartozol, akkor majd tao alapot növelő tétel lesz és ennyi.
Ha EV vagy, illetve SZJA alá tartozol, akkor van az, amit írtál.
Tehát kettévált az ügy.

Az internetről szedtem le korábban, de nem tudom honnan, viszont jól összeszedett, lásd:

Változást jelen viszont, hogy 2010-től a társaságok reprezentációval és üzleti ajándékkal kapcsolatos adózására más szabályok vonatkoznak, mint az szja-törvény adóalanyaira. Azok, akik jövedelemadózási szabályait az szja-törvény határozza meg - pl. az egyéni vállalkozók (beleértve az átalányadózókat is) - a reprezentáció és az üzleti ajándék utáni adót 2010-ben is az szja-törvény alapján fizetik.

Az szja-tv alapján adófizetési kötelezettség alá eső reprezentáció és üzleti ajándék után a 27% tb-járulék is fizetendő. Az szja-tv. 69.§-a szerinti természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének szja-val növelt összege - a (10) bekezdés szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kivételével - járulékalapot képez. [Tbj. 4.§ k) pontja]
Az egyéni vállalkozó a természetbeni juttatásra fordított kiadást és annak közterheit költségként továbbra is elszámolhatja.

Reprezentációnak továbbra is a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram, stb.) minősül. E rendelkezés alkalmazásakor figyelembe kell venni, hogy állami ünnepnek csak augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe számít az állami ünnepről szóló 1991. évi VIII. törvény alapján.

Új szabály, hogy 2010-től adómentes természetbeni juttatásnak minősül a reprezentáció és az üzleti ajándék alapján meghatározott bevétel, ha azt a kifizető társasági adóalapot növelő tételként köteles figyelembe venni. [szja-tv. 1. számú melléklet 8.38. pontja] A társasági adó alanyainak az adózás előtti eredményt növelniük kell a költségként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeggel, amely nincs összefüggésben a vállalkozás bevételszerző tevékenységével, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra. [Tao-tv. 8.§ (1) bek. d) pontja]
2010-től a társasági és osztalékadóról szóló törvény (Tao-tv.) 3/A melléklete alapján az szja-tv-ben meghatározott reprezentáció, üzleti ajándék nem minősül vállalkozás érdekében felmerült költségnek. A törvény 8.§ (1) bekezdése d) pontjának alkalmazásában vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség az adózóval munkaviszonyban álló magánszemély, vezető tisztségviselő, személyesen közreműködő tag és a saját
nyugdíjas, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére, személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg, továbbá az ehhez kapcsolódó, államháztartás javára teljesítendő befizetés. Ezekbe a költségekbe azonban a reprezentáció és az üzleti ajándék nem tartozik bele. [Tao-tv. 3. melléklet B/3. pontja]
A társaságok esetében tehát 2010. évtől a reprezentáció és az üzleti ajándék adózásának szabályairól a társasági adótörvény rendelkezik, és az általuk nyújtott reprezentációra, üzleti ajándékra nem vonatkozik az szja-tv. 69.§-a szerinti korlátozás, továbbá, mivel az szja-törvény alapján ezek a természetbeni juttatások adómentesek, nem kell utánuk tb-járulékot fizetni.
A l b a

Válasz idézéssel
#27
Abban kérnék segítséget, hogy üzleti ajándéknál, ha az Szja tv. 1.sz. mellékletének 8.38 pontja apján megnövelem a társ.adóalapot az üzleti ajándék értékével, akkor nem kell szja-t fizetni és nem kell figyelembe venni az 10.000 ft egyedi értéket meg nem haladó és a létszám x 5.000Ft határt sem???

köszönöm
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég