A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
EU vámeljárás
#1
És mindez az "ügyeskedőknek" köszönhető.
Saci
Válasz idézéssel
#2
Saci Írta:Hát sajnos ez így van. Miért a kisebb, tőkeszegény vállalkozásoknak legyen jobb? :evil:

Ez nagyon elkeserítő. Könyvelek egy Kft-t, aki árut hoz be. Az EU óta volt havonta annyi pénze, hogy minden tartozását rendezni tudott. Most szinte napra kész. Ez sajnos, ha igy lesz kb. augusztusban megszakad és ismét jön az a keserves időszak, várni míg a vevő tud fizetni és a felhalmozódott tartozásokat teljesíteni.
Ez a vállalkozó barát politika a jóléti társadalomban. :oops:
Válasz idézéssel
#3
Hát sajnos ez így van. Miért a kisebb, tőkeszegény vállalkozásoknak legyen jobb? :evil:
Saci
Válasz idézéssel
#4
"c) ....összesített adóalapjának 67%-át, de legalább 10 milliárd Ft-ot, vagy ..... a 29/A. § szerinti termékértékesítés összesített adóalapja eléri a 20 milliárd Ft-ot."

Ezeknek az összegeknek a kisebb vállalkozások nem tudnak megfelelni. Ott nem milliárdok, errefelé jobb esetben is 10 -60 millió közöttiek vannak.
Válasz idézéssel
#5
A törvény szövege:

18. § (1) Az Áfa törvény 46. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az adót]
a) termékimport tekintetében a nem adóalany személy, szervezet, a belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany, az alanyi adómentes adóalany, a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást választott adóalany, a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalany, valamint a (3) bekezdés szerinti engedéllyel nem rendelkező adóalany esetén a vámhatóság határozattal állapítja meg, a (3) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező adóalany önadózással rendezi;
(2) Az Áfa törvény 46. §-a a következő (3)-(6) bekezdésekkel egészül ki:
(3) Az a belföldön nyilvántartásba vett adóalany, aki (amely) a tárgyévet megelőző évben, valamint a tárgyévben nem tekinthető kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalanynak, nem választott alanyi adómentességet, vagy a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást, a tárgyévben - a vámhatóság külön engedélye alapján - jogosult az import után fizetendő adót önadózással rendezni.
(4) A vámhatóság az import után fizetendő adó önadózással történő rendezését a (3) bekezdés szerinti adóalanynak engedélyezi, ha az:
a) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény szerinti megbízható vámadósnak minősül, és
b) a kérelem benyújtásának évét megelőzően legalább egy éve az állami adóhatóságnál belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és
c) a tárgyévet megelőző évi 11. §, 11/A. §, 12. § szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás és a 29/A. § szerinti termékértékesítés összesített adóalapja eléri a tárgyévet megelőző évi, belföldön teljesített termékértékesítés - ide nem értve a saját vállalkozásban megvalósított beruházást - és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapjának 67%-át, de legalább 10 milliárd Ft-ot, vagy a tárgyévet megelőző évi 11. §, 11/A. §, 12. § szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás és a 29/A. § szerinti termékértékesítés összesített adóalapja eléri a 20 milliárd Ft-ot.
(5) A tárgyévet megelőző év adómegállapítási időszakait érintő önellenőrzés vagy utólagos adómegállapítás - ide nem értve a kérelem benyújtásáig beadott önellenőrzés, illetve jogerőssé vált adóhatósági megállapítást - az elbírált kérelmeket nem érinti.
Saci
Válasz idézéssel
#6
Kibabráltak a kisvállalkozásokkal a vám-áfa kapcsán
2005-05-11


Hamarosan újra visszatér az uniós csatlakozás előtti vám-áfa rendszer. Ez ismét azt jelenti, hogy a vállalkozások befizetik és ÁFA bevallásukban visszaigénylik az adót. Ez azonban nem mindenkit érint egyaránt. A nagyvállalkozások ugyanis mentesülhetnek...

Az akadálymentesítő csomag a 18. § értelmében úgy változik az áfa tv. 46. §-a, hogy csak az engedéllyel rendelkezőknek nem kell befizetni a vám áfát, vagyis ezt a privilégiumot csak a nagy cégek élvezhetnék tovább... Az átlagos kis, és közepes vállalkozások számára megszűnik az önbevallás (Az ÁFA bevalláson keresztüli - pénz nélküli - elszámolás), és ismét be kell, hogy fizessék az áfát, amit majd hónapok múlva kaphatnak meg az államtól. Vagyis sajnos úgy módosították az áfa-törvényt, hogy az import esetében a fizetési kötelezettség és a levonási jog a csatlakozás előtti szabályok szerint történik 2005. július 1. napjától. A törvényjavaslatot a parlament már néhány hete elfogadta, a kihirdetése a napokban megtörtént.
Ennyit tudok róla.
Válasz idézéssel
#7
Hello Rataib!

Csak a harmadik országból importált termékek után kell július 1-től a VPOP-nak fizetni az áfát.
A termékdíjat továbbra is önbevallással kell teljesíteni.
Szerintem.
Saci
Válasz idézéssel
#8
Azt halottam viszatér a régi rendszer 2005. julius 1-től.
Ugyanugy lesz, mint EU előtt, vámoltatás, áfa befizetés és majd hónapok mulva ismét visszakaphatja az áfa összegét a vállalkozás.

Igy minden bizonnyal lesz pénze egy kis időre állambácsinak, viszont itt kifelejtették, hogy a termékdíjakat önbevallóként (gondolom mindenki) becsületesen bevallották, befizették és az (csak az én esetemből kiindulva) legalább 5* nagyobb volt, mint a VPOP által kivetett.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég