A téma értékelése:
 • 0 szavazat - átlag 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ÁFA
#1
A 2.sor lesz közösségen belüli meg az A60-as
Válasz idézéssel
#2
Köszi, én is erre jutottam, mivel ez áfá-s értékesítésnek minősül, vagyis az általános szabályok szerinti.....a korrekció csak akkor lenne ha most nem lenne az áfá-nak alanya.
A bevallásba melyik sor lesz szerinted? 1-es? + A60-as?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#3
Szerintem simán forditott,áfát meg nem kell korirgálni.
Válasz idézéssel
#4
Sziasztok!
ÁFÁ-s uniós adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó 2019 06 hónapban beszerzett tehergépjárművet unióba értékesítené.
Van ilyenkor valami speciális szabály?
Simán fordított adózás keretében áfa mentesen értékesíti? Mi a helyzet a 2019-ben levonásba helyezett áfá-val?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#5
Megszűnik a fordított áfa a munkaerő-kölcsönzés szektorban


2021. április 1-jei hatállyal módosul az Áfa tv.[1] 142. § (1) bekezdés c) pontja, aminek következtében a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatásoknak csak egy szűk köre esetében marad továbbra is alkalmazandó a fordított áfa.[2] A módosításra európai uniós jogharmonizációs kötelezettségből fakadóan kerül sor, miután az Európai Bizottság nem támogatta Magyarország kérelmét, amelyben hazánk a munkaerő-kölcsönzés szektorban általánosan alkalmazott fordított áfa további fenntartását kérte.
Az Áfa tv. 2021. április 1-jétől hatályos 142. § (1) bekezdés c) pontja úgy rendelkezik, hogy az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti munkaerő kölcsönzése, kirendelése, rendelkezésre bocsátása esetén, amely az  a)  pont szerinti termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtásnak minősülő olyan építési szerelési és egyéb szerelési munkához kapcsolódik, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve a bontással történő megszüntetését is – irányul.
A módosítás következtében csak azok a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások maradnak a fordított áfa hatálya alatt, amelyek
 • az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítéshez (építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása), vagy
 • ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési szerelési és egyéb szerelési munkákhoz
kapcsolódnak. Természetesen a fordított adózás ezekben az esetekben is csak akkor alkalmazandó, ha teljesülnek a fordított adóztatás egyéb feltételei is, vagyis az érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany, ugyanakkor egyiküknek sincs olyan jogállása, amely alapján az adó fizetése ne lenne tőle követelhető.[3]
A módosítás azt eredményezi, hogy a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások túlnyomó többsége esetében megszűnik a fordított áfa, vagyis nem a szolgáltatás igénybevevője, hanem az ügyletet teljesítő adóalany lesz köteles megfizetni (és áthárítani) az áfát. Ha egy szolgáltatásnyújtás a rendelkezés 2021. április 1-jétől hatályos szövege értelmében már nem tartozik a fordított áfa hatálya alá, akkor az alábbi szabályok szerint kell meghatározni, hogy mely esetekben kell először alkalmazni az egyenes adózás szabályait.
Az áfa szabályok értelmében az ügylet tényállásszerű megvalósulása, vagyis a teljesítés eredményez adófizetési kötelezettséget, amely adófizetési kötelezettség a teljesítés időpontjában keletkezik.[4] Ebből következően a teljesítési időpont alapvető jelentőséggel bír az ügyletek minősítése során.
Annak meghatározása során, hogy egy adott ügylet tekintetében még a fordított adózás vagy már az egyenes adózás szabályai alkalmazandóak-e, azt kell megvizsgálni, hogy az adott ügylet teljesítési időpontja a módosítás hatályba lépésének napját megelőzi-e vagy sem. Ennek megfelelően kell eljárni abban az esetben is, ha az adott szolgáltatásnyújtás során a felek időszakos elszámolásban állapodtak meg.
Ha az ügylet teljesítési időpontja a hatályba lépés napját megelőzi, akkor a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni. Ha egy adott időszakos elszámolású ügylet teljesítési időpontja 2021. április 1-jét megelőző időpont, a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni még abban az esetben is, ha az adott időszak áthúzódik a hatályba lépés napján, és akkor is, ha az egész időszak a hatályba lépés napját követi. Ezekben – a fordított áfa hatálya alá tartozó – esetekben az ügyletet teljesítő adóalany olyan számla kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyben áthárított adó, illetve százalékérték nem szerepel[5], és a számlán fel kell tüntetnie a „fordított adózás” kifejezést[6], a szolgáltatást igénybe vevő adóalany adófizetési kötelezettsége pedig az Áfa tv. 60. §-ában foglalt szabályok alapján meghatározott időpontban keletkezik.
Ha az ügylet teljesítési időpontja a hatályba lépés napja, vagy azt követő időpont, akkor az egyenes adózás szabályai alkalmazandóak, vagyis az ügyletet teljesítő adóalany köteles az adófizetési kötelezettséget teljesíteni (és az áfát áthárítani). Ha egy adott időszakos elszámolású ügylet teljesítési időpontja a hatályba lépés napja vagy azt követi, akkor abban az esetben is az egyenes adózás szabályai szerint kell eljárni, ha akár a teljes időszak megelőzi a hatályba lépés napját.
Mindezekből az is következik az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozóan, hogy ha az időszak a hatályba lépés napján áthúzódik, az adott időszakot nem kell megosztani, és részben fordított áfás, részben egyenes áfás ügyletként kezelni. Hanem attól függően, hogy az adott ügylet teljesítési időpontja a hatályba lépés napját megelőzi-e vagy sem, az ügylet egészét fordított áfásként vagy egyenes áfásként kell kezelni a fent részletezett szabályokat követve.

[PM-NAV 2021.03.03.]

[1] az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
[2] az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 42. §-ának hatálybalépéséről szóló 1/2021. (III. 2.) PM határozat (Magyar Közlöny 2021. évi 33. szám, 2021. március 2.)
[3] Áfa tv. 142. § (3) bekezdés
[4] Áfa tv. 55. § (1) bekezdés, 56. §
[5] Áfa tv. 142. § (7) bekezdés
[6] Áfa tv. 169. § n) pont
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#6
Köszi! Igen, bejövő költség számla. Elolvastam a kitöltésit és mivel az adó alap változik így önellenőrzés, és nem helyesbítés, már rá jöttem. Blush
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#7
Ez most bejövő/költségszámla mert akkor nem kell az áfa bevallást módositgatni majd beteszed a februáriba,de ha mindenárin akkor önellenőrzés lesz ha az adó alapja változik nem csak az adó.
Válasz idézéssel
#8
Sziasztok!
Sajnos kimaradt a januári havi áfá-ból egy google számla. Ilyen esetben csak H vagyis helyesbítés lesz ugye, mivel az adóalapok változnak de a fizetendő ÁFA nem? Az M-es lapok ugyanúgy mennek mint az eredetibe?+ küldöm az összesítő nyilatkozatot.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#9
Köszönöm szépen a gyors segítséget! Smile
Sziasztok,Nándi
Válasz idézéssel
#10
Mikortól alkalmazandóak először a 2020. július 1-jétől hatályos rendelkezések?

Az Áfa tv. átmeneti rendelkezése értelmében (338. §) a befogadott számlákról, az áfabevallás M lapján teljesítendő adatszolgáltatásra még a 2020. június 30-án hatályos rendelkezések alkalmazandóak azon számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetén, amely alapján az adóalany 2020. június 30. napját magában foglaló adómegállapítási időszakban gyakorol levonási jogot, veszi figyelembe a módosítás vagy érvénytelenítés hatását.

Az átmeneti rendelkezésből következően tehát a 2020. július 1-jétől hatályos szabály

azokra a számlákra alkalmazandó először, amelyek alapján a havi bevalló adóalany a 2020. július havi, a negyedéves bevalló adóalany a 2020. III. negyedévi, éves bevalló a 2021. évi adómegállapítási időszakról benyújtott áfabevallásában érvényesít adólevonási jogot, és
azokra a módosításokra, érvénytelenítésekre alkalmazandó először, amelyeknek a hatását az előzőek szerinti bevallásában veszi fegyelembe.

[Pénzügyminisztérium PM/12861-1/2020. – Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás 2475546404/2020.]
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#11
Szia Móni!

Ezt hol található meg, hogy az éves áfá bevallásnál nem kell csak a 100 eFt  meghaladó áfa tartalmú számlákat feltüntetni az M-es lapon? Mert a programból át tudjuk húzni számlákkal és számla nélkül is. De ha nincsennek számlák, akkor figyelmeztetést kapunk.
Sziasztok,Nándi
Válasz idézéssel
#12
Köszönöm, jól esik mint szamárnak a .... Smile
Válasz idézéssel
#13
Én nagyon szeretem a válaszait,sokat tanulok belőle Rolleyes

Erika akkor,mi a döntésed a számlával kapcsolatban?Szerintem jól kiveséztük.

Pmarcsi
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#14
Én is imádtam a szamarat Smile Itt meg Placebo válaszait szintén Smile
Válasz idézéssel
#15
Rainbow 
Kedves Placebo!

Nagyon szeretném tudni,hogy az aranyos szamár kit rejt Smile Nagyon szeretem a Shrek összes részét.Fiona vagy ,vagy Shrek???
Már régóta megszerettem volna kérdezni,jó,hogy vagy nekünk.

Tudom nem ide kellet volna tennem a kérdésem,de ezt talán sűrűn nézzük és csal egy kis mosolyt is az arcunkra Big Grin

Pmarcsi
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#16
Igen ahogy mondják és áfa bevallásban nem szerepel,egy technikai számlára T368 és a pénzügyi nyivántartásban vevők nem szerepelhet!!


 • pénzügyi teljesítés könyvelése T/ 368   -- K/ 384    tényleges összegben

 • Pü teljesítést követi a számla:   T/ 352  --   K/368  értékben

 • A teljesítést követő végszámla T/ 1,2,5,8,  --   K / 45      Teljes  összeg

 • Adott előleg megszüntetése T/ 45    --   K/ 352    értékeVálasz idézéssel
#17
Erika!

Nem hagyott nyugodni a dolog,felhívtam a nav-ot és a könnyvizsgálónkat is.

Elmondtam a helyzetet,mind a ketten azt válaszolták,hogy a számlát be lehet így fogadni ,az áfa-nál jelölheti a fad-ot,mert a végszámlában fogod megfizetni az áfát ,addig nem keletkezik adófizetési kötelezettséged,mert végszámlában  kell megfizetni az adót.
Bár ez nem világos,hogy azt mondták csak a végszámlát könyvelek addig csak beérkező előleg számlákat csak a mappa elejébe tegyem ,az addigi utalások banki ágon technikai számlára kerüljenek mondta a könyvvizsgáló és a navos is.

Na erre varjunk gombot.

Remélem jön Klárika és megvilágosodunk.
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#18
Igen, ki is nyomtattam. Mert az egyértelmű, hogy nincs áfabevallásom belőle, de a számla szabályos e így ahogy megküldték? És ezért nyomtattam ki ezt a kúria döntést is.
Válasz idézéssel
#19
Erika !

Ezt, olvastad?

https://perfekt.blog.hu/2019/11/25/az_el...az_afa-ban

Ezzel azonban ellentétesen alkalmazandó a többi fordított adózású ügylet, mert az előleg megfizetése ezekben az esetekben nem jár együtt adófizetési kötelezettséggel, azaz fordított adózás esetén a jóváíráshoz, kézhezvételhez, megszerzéshez kötődő adófizetési kötelezettség nem értelmezhető, így tehát sem az ügylet teljesítésére kötelezett adóalanynál, sem annak vevőjénél, megrendelőjénél nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség. E témakörben fontos a Kúria Kfv. V. 35.073/2016 számon meghozott tájékoztató döntését a fordított adózású ügylet során megfizetett előleg kezeléséről elolvasni, mely az alábbiakat tartalmazza: “…Az elsőfokú bíróság és az alperes figyelemmel volt arra, hogy a számlakibocsátó építési, szerelési munkákra vállalt kötelezettséget az anyagok biztosításával, és építési engedély is kiadásra került, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ügylet a fordított adózás alá esik. Az előleg számlákra az Áfa tv. 59.§ (1)-(2) bekezdései alkalmazandóak, amely jogszabályhelyekben foglaltak értelmében az előleghez csak egyenes adózás esetén kapcsolódik áfa fizetési kötelezettség, amikor a teljesítésre kötelezett: a szolgáltatásnyújtó az adófizetésre kötelezett. Abban az esetben azonban, ha a gazdasági eseményre fordított adózást kell alkalmazni, akkor sem az előleget fizető félnek, sem az azt átvevőnek nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, az előlegről kiállított számlán tehát nem kell áfa-t felszámítani. A hatóság a számlakibocsátó egyenes adózással kibocsátott számláit ezért jogszerűen kifogásolta. Az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy fordított adózású gazdasági eseményeknél az előlegfizetés nem minősül adóztatandó ügyletnek, „nem adózási pont”. A fordított adózású ügylet során előlegről egyenes adózással, áfa feltüntetésével jogsértően kiállított számlákra ezért adólevonási jog nem alapítható.”
(Forrás: https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajeko...ett-eloleg)
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#20
Szia Marcsi!

Amint látom a szakmában nincs egyetértés ez ügyben. Az egyik fél azt mondja, nyugodtan befogadható a számla, hisz a bevallásba úgy sem teszem be. A másik rész meg az áfa törvényre való hivatkozással vissza küldené a számlát, hisz még fadosan sem lehet kiállitani.
Ez a számla tartalomra mint egy normális fados számla, áfa kategóriánál FAD jelölés, áfa tartalomnál nulla, az egyéb adatoknál a szöveg: 142.§-ra való hivatkozással az áfát a vevő fizeti. Most kaptam egy visszajelzést, ami egyezik a neten talált anyagokkal. Az illető túl van Navos ellenőrzésen is, és elfogadták. Áfa hatályán kivüli vagy áfa körön kivülinek kell jelölni az áfa százaléknál, és a megjegyzésbe ez a szöveg kell kerüljön: fordított adózású ügylethez tartozó előleg. Mert még fadosan sem lehet előleg számlát kiállítani.

Egyébként mindenben igazad van, mi is mindig mindent ráiratunk a számlára is.
Válasz idézéssel
#21
Szia Erika!

Szerintem jó,de azért várjunk még a többiekre is.


Nálunk is FAD-os számla amit projektre számolunk el,de a számlába beleíratjuk a projekt számát is pl. GINOP...........-"minőségi munkát minőségi munkahelyeket"
Bár a számlázz.hu-s a számla (mi is ezt a számlázót használjuk).
így van kiállítva

megnevezés: milyen szolgáltatás
menny: y óra
egységár:x Ft
nettó:1000
áfa:F.AFA
Áfa érték:0
Brutto:1000
összesen:1000
fordított áfa fizetés:0

megjegyzésben fordított adózás
Csatolom a számlázz.hu által használt új adó kulcs megnevezéseket.
Bocsi ha nagyon körülményesen írtam le.


Csatolt fájl(ok)
.pdf   tablazat-afakulcsokrol-Szamlazzhu.pdf (Méret: 677.35 KB / Letöltések: 89)
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#22
Kedves Fórum társak!

Egy projekthez küldtek előlegbekérőt. Elutalva. Jött az előleg számla. FAD-osan van kiállítva. Áfa tartalom 0 ft, Az áfa %-nál FAD jelölés, és rajta a szövegezés: az áfát a vevő fizeti. Egy szokásos fados számla, előlegszámlaként.
Szabályszerűségileg kérdezem, hogy jól lett e kállítva?

Mivel egy nagy cég számlájáról van szó, feltételezem, hogy már számtalanszor készitett ilyet, és tudja mikor mit kell kiállitani. Ezért az egyik gondolatom: miért ne lenne jó?
A másik gondolatom: Forditott adózásnál előleget csak áfa mentesen lehet kiállítani.  Mások erre azt mondták, ez igy jó, befogadható, mert nulla van az áfa tartalomnál.... De lehet nekem rossz a gyanum, hogy igy nem jó?
Válasz idézéssel
#23
A mai frissítésben írják:
2. Éves áfa

A tételes adatszolgáltatásban 2020. július 1-jéig csak azokat a számlákat kellett jelenteni, melyeknek áfatartalma elérte a 100.000 Ft-ot, július 1-jétől viszont minden olyan számlát jelenteni kell, amelyik után áfalevonási jogot érvényesítettünk. Ezt a NAV tájé-koztatása szerint éves bevalló esetében kizárólag 2021-től kell alkalmazni, így a 2020-as éves áfabevallásban csak a 100.000 Ft áfatartalmat elérő számlákat kell jelenteni.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#24
Köszönöm Tamás!
Majd megnézem az én programom mit csinál.

Megnéztem az én könyvelési programomban 07.01 től hozza az M-es lapokat.
Válasz idézéssel
#25
Úgy emlékszem, nálam az RLB csak 07.01-től adott adatokat. Egyébként a törvény 07.01-től kér adatszolgáltatást!

Potyi!

Megnéztem, nincs adatszolgáltatás 07.01-től sem a beérkező számlákról. Az RLB nem töltötte ki. Lehet, hogy azért, mert éves bevalló? Csak az az árbevétel van, ahol 100 eFt-t meghaladta a kimenő számla ÁFA tartalma.
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 4 Vendég