A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Őstermelő
#1
Szia!
Köszönöm válaszod, akkor kiveszem belőle azt az időszakot.
Válasz idézéssel
#2
Hello!
Munkaviszony mellett nem lesz biztositott őstermelőként igy az az időszak az 58-on nem jelentendő.
Válasz idézéssel
#3
Sziasztok!

Tudnátok segíteni?
2018.01.14-ig főállású volt az őstermelő, 01.15-től munkaviszonyt létesített.  Úgy gondolom, hogy  a  1858 bevallás kitöltésénél a 01-02 lapból kettőt kell ez miatt kitölteni, két időszakra. Ha mindkét lapon az alkalmazás min. 78-as kódot írok akkor hibát jelez. A 79 kód olvasatom szerint nem a munkaviszonyra vonatkozik. Szerintetek hogyan kell helyesen kitölteni? Előre is köszönöm a segítségeteket!
Válasz idézéssel
#4
Hello!
Nem írja de minimis lenne akkor nem az
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1711-16-...tt-tmogats
Válasz idézéssel
#5
Sziasztok!

Segítenétek, hogy a mezőgazdasági biztosításhoz nyújtott díjtámogatást melyik sorban kell szerepeltetni az szja bevallásban?
4M alatti nyilatkozatot tevő őstermelő.
A 12-01 lap 4-es sorát néztem ki neki: "A 3. sor összegéből a költségek fedezésére és a fejlesztési célra folyósított támogatás összege:"

Ez ugye nem de minimis?

Köszönöm a segítséget!
Üdv. eragka
Válasz idézéssel
#6
Megérkezett a NAV válasza:
"Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 3.§ 18. pontja szerint mezőgazdasági őstermelő: „az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői tevékenység) folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.”

A rendelkezés értelmében ugyanazon tevékenységére nézve egyidejűleg a magánszemély nem lehet egyéni vállalkozó és őstermelő.

Ezt a rendelkezést erősíti meg a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12.§ (3) bekezdése is, amely szerint: „A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket - egy időben, ugyanazon a helyszínen - kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.”

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdés f) pontja lehetővé teszi a családi gazdaság nyilvántartásba vételét, ha a családi gazdálkodó rendelkezik érvényes őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

Az Szja tv. 6. számú mellékletének III. fejezet e) alpontja szerint a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjának őstermelői tevékenysége tekintetében a 6. számú melléklet III. fejezet c)-d) pontjaiban és a 78/A. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell eljárnia, azaz a közös őstermelői tevékenységet folytatókra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazniuk.

Ennek megfelelően a családi gazdaság tagja, a családi gazdaság feje is az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint tesz eleget adókötelezettségének. A családi gazdálkodó tehát a személyi jövedelemadó bevallásában a családi gazdálkodás valamennyi bevételét nem számolhatja el egyéni vállalkozói bevételnek.

A válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály"
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#7
Köszönöm, Placebo!
Ezt ismerem én is. Viszont gondom van a megosztással, mert nem csak őstermelői tevékenysége van, hanem mg. szolgáltatása és bérbeadása. Ha a bevétel arányában szétosztom a költségeket, illetve az écs-t az előírtak szerint, akkor rengeteg adót fizet e.v-ként és a családi gazdálkodás meg nagy veszteséget mutat ki. Ezért keresem a legjobb megoldást. De azt hiszem igazad van, ez nem választás kérdése.
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#8
Ezt találtam róla:


Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja a tevékenységét, vagy mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozói nyilvántartásban, akkor az őstermelői tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozóként, hanem a család többi tagjával együtt a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia
A családi gazdálkodó a közös őstermelői tevékenységet folytatókra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával köteles eljárni az adókötelezettsége megállapításakor.
Válasz idézéssel
#9
Családi gazdálkodó egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó bevallásában a családi gazdálkodás valamennyi bevételét leadózhatja-e egyéni vállalkozóként lemondva ezzel a mezőgazdasági termelőket megillető kedvezményekről (pl 40 % költségátalány, 100 ezer Ft adókedvezmény)?

(Egyéni vállalkozóként bejelentett tevékenységei között szerepel minden tevékenység, amiből bevétele származott 2017-ben.)
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#10
Mi is ezt mondtuk, de legalább megerősített a döntésben.
Válasz idézéssel
#11
Szia Mindenki!

Megkérdeztem a NAV-ot, bemásolom a választ Big Grin

"Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A családi gazdálkodó, mint őstermelő az összevont adóalapba tartozó jövedelmének megállapításához az értékcsökkenési leírást a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 3. számú mellékletének III. fejezete alapján számolja el.

E jogszabályhely alapján jelenleg a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra csak a mezőgazdasági őstermelő jogosult értékcsökkenési leírást elszámolni. Ennek során a mezőgazdasági őstermelő az egyéni vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza, azzal az eltéréssel, hogy az adóév utolsó napján az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaság részét képező, vagy ahhoz tartozó tárgyi eszköznek, nem anyagi javaknak az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét - választása szerint - az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni.

A családi gazdálkodó tehát a beszerzett tárgyi eszköz értékcsökkenési leírását az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok alapján számolhatja el.
Az Szja tv. 11. számú mellékletének II/2. f) pontja szerint a bányaművelésre, a hulladéktárolásra igénybe vett földterület, telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület (termőföld), a telek, a telkesítés, az erdő, a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára után. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik, a telek beszerzési költségét el kell különíteni.

Azonban e melléklet II/7. pontja arról rendelkezik, hogy a II/1. – 5. pontban foglaltaktól függetlenül a tevékenységéhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás igénybevételével vásárolt tárgyi eszköz beszerzési árának azt a részét, amelyet a támogatás összegéből fedezett a magánszemély, az üzembe helyezés időpontjában értékcsökkenési leírás címén kell elszámolni. E szabály vonatkozik az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszközökre is.

Kérdésére összefoglalóan tehát a válasz az, hogy – a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásból jogszerűen megvalósított beruházás esetének kivételével - a termőföld beszerzési árát nem számolhatja el egy összegben, illetve értékcsökkenési leírást sem számolhat el azzal kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály"
Válasz idézéssel
#12
Hello!
Szerintem igazatok lesz nem lehet egyben elszámolni, ahogy egyre többet olvasok utána ez jön le belőle,de ha van idő megkéne kérdezni a Nav-ot.

http://forum.adoforum.hu/viewtopic.php?f=13&t=2205
Válasz idézéssel
#13
A kettőt együtt kell nézni (nincs erősebb). Abból kell kiindulni, hogy az eszköz értékcsökkenés alá vonható-e. Ha igen, akkor lehet egyösszegű elszámolás. Miután a termőföld nem vonható értékcsökkenés alá, így az egyösszegű elszámolás sem lehetséges. Egy kivétel van, amit Mónika írt, ha kifejezetten termőföld vásárlásra kapott támogatást, akkor a támogatással azonos összegben számolhat el értékcsökkenést.
Válasz idézéssel
#14
"Nem számolható el értékcsökkenési
leírás a földterület, a telek, a telkesítés, az erdő beszerzési (előállítási) költsége
után. Az őstermelői tevékenység folytatásához vásárolt földterület beszerzési ára
a költségek között nem érvényesíthető, de a támogatás igénybevételével vásárolt
tárgyi eszköz beszerzési árának azt a részét, amelyet a támogatás összegéből
fedezett a magánszemély, az üzembe helyezés időpontjában értékcsökkenési
leírás cimén kell elszámolni. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, amennyiben a termő-
föld értékesítésre kerülne, akkor a bevétellel szemben a beszerzési árnak azt a
részét érvényesítheti a magánszemély, amelyet az értékesítés időpontjáig a költ-
ségei között még nem számolt el."
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#15
Köszönöm a válaszokat Big Grin. Amint látom, természetesen ez sem teljesen egyértelmű Sad . Egyik helyen igen, másik helyen nem... Én is a Placebo által leírtakra gondoltam, de nem tudom melyik jogszabály erősebb.
Válasz idézéssel
#16
Én ezt találtam:
 A bányaművelésre, a hulladéktárolásra igénybe vett földterület, telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület, a telek, a telkesítés, az erdő, a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára, az előállítási költsége után. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik, a telek beszerzési költségét el kell különíteni.
Válasz idézéssel
#17
Na megtaláltam szja 3.mellék III/1 pontja
Kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra csak a mezőgazdasági őstermelő jogosult értékcsökkenési leírást elszámolni. Ennek során a mezőgazdasági őstermelő az egyéni vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza, azzal az eltéréssel, hogy az adóév utolsó napján az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaság részét képező, vagy ahhoz tartozó tárgyi eszköznek, nem anyagi javaknak az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét - választása szerint - az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni.
Válasz idézéssel
#18
Én is úgy tudom, bár nem olvastam el az információs füzetet /még/ de föld területre, termőföldre, erdőre nem lehet értékcsökkenést elszámolni.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#19
Úgy tudom, nem változott: termőföldre értékcsökkenést nem lehet elszámolni, egyösszegű sem lehetséges.
Válasz idézéssel
#20
A Nav infos füzetben azt olvastam hogy igen ellehet számolni egyben a beruházás költségét.
Válasz idézéssel
#21
Sziasztok!
Családi gazdálkodó termőföldet vásárol. El lehet számolni egy összegben költségként?
Válasz idézéssel
#22
Hello!
Ha főállású a katás akkor biztosított mint katás igy családi gazdaságban mint őstermelő nem lesz biztosított,eho meg ha nyilatkozatot tesz a 4 milláig bevétel 5 százalékának a 14 százaléka,a katásként elért tevékenysége után nem kellene ehot fizetni de itt mint őstermelő adózik két külön dolog a családi gazdálkodó meg a katás..
Válasz idézéssel
#23
Oké, akkor a nem mezőgazdasági rész megy simán ahogy eddig KATA szerint. Kérdés továbbra is az, hogy a mezőgazdasági rá eső bevétel alapján fizet járulékot? 

Mert ezt olvasom:
"Aki a családi gazdálkodó tevékenységét mezőgazdasági őstermelőként végzi, a társadalombiztosítást szabályozó törvény[1]2007. január 1-jétől hatályos módosítása alapján főszabály szerint biztosítottá válik. 
Ettől eltérően, nem esik biztosítási kötelezettség alá:
-  a közös őstermelői igazolvány alapján őstermelő kiskorú személy és a gazdálkodó család kiskorú tagja, 
-  aki más jogcímen már biztosított (kivéve: díj ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok, pl bedolgozói, megbízási, segítő családtagi viszonyok; sem a választott (vezető) tisztségviselő), "


A második pont nem érvényes a KATA-s ra? 

ÉS mi a helyzet az EHO-van. Azt fizet a katás családi gazdálkodó.
Válasz idézéssel
#24
Hello!
A katás dolgozhat mint csalási gazdálkodó de az itt megszerzett jövedelmére alkalmazhatja az őstermelőkénti adózást, amit meg a katás tevékenységéből szerez arra meg a katát külön kell választani a jöv/költségeket.
Válasz idézéssel
#25
Az elsőnél a minbér után megfizetett járulékkal vagy a kistermelő után megfizetett járulékokkal csökkentheti az EHO-t , a kiskoru nem lesz biztositott igy nem fizet járulékot nincs mit levonnia az 5%-nak a 14%-ból vagyis többet fizet mint a főállású.

A másodiknál az őstermelő nem lehet KATA-s csak EV, Ő nem adózhat őstermelőkét...

Lehet rosszul fogalmaztam. Mindkettőnél egyszerűsített nyilatkozat van. A főállású őstermelőnél ekkor a bevétel 20% a a jaárulékalap, és az ehoalap a járulékalappal csökkenthető. Ez nem is kérdés. 
A a kiskorú nem lesz biztosított ez is tiszta sor, nincs járulékfizetés, ezek szerint az ehot fizeti a kiskorú. 

A másodiknál a családi gazdaság vezetője nem Kata-s, csak tagként kerülne be KATA-s vállalkozó. Ezt sem lehet? A családi gazdaság vezetője főállású őstermelő, a két kiskorú nyilván nem őstermelő, más nem lehet a családi gazdaság tagja ha nem őstermelő? 


Ha ez nem járható út, akkor 3. verzió lehetne, hogy a két kiskorú mellé egy nyugdíjas kerülne be a családi gazdaságba. Ekkor ha jól gondolom, a kiskorúhoz hasonlóan járulékfizetés nincs, de eho lesz.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég