A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás aktíválása, értékcsökkenése
#1
34/a. üzemkörön kívüli ingatlan: az az ingatlan, amely nincs az adózó vállalkozási tevékenységével közvetlen összefüggésben; ilyennek minősül különösen az üzemen belüli lakóépület, valamint az elsődlegesen jóléti célt szolgáló épület, építmény;

zs) az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál - ha igénybe kívánja venni a kedvezményt - a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke, valamint az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke, figyelemmel a (11)-(12) bekezdésben foglaltakra.

11) Az (1) bekezdés zs) pontjában foglaltakat az adózó
a) abban az adóévben alkalmazhatja, amely adóév egészében valamennyi tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa) az adózón kívül kizárólag magánszemély (ideértve az MRP-t is) volt,
b) nem alkalmazhatja az üzemkörön kívüli ingatlan, az ültetvény bekerülési értékére, az üzemkörön kívüli ingatlan, az ültetvény bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értékére, valamint a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz, szellemi termék bekerülési értékére, ha a cserére visszaadott tárgyi eszközre, szellemi termékre az adózó alkalmazta az (1) bekezdés zs) pontjának előírását.


uc) amely beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig üzemkörön kívüli ingatlanként is használ, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé, a forgóeszközök közé sorol át, illetve amely szellemi terméket az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig a forgóeszközök közé sorol át, az említett első használat, illetve az átsorolás adóévéről készített bevallásban, kivéve, ha a forgóeszközök közé történő átsorolás az eszköz elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódásának következménye,

Nagy Gábor féle KÉK KÖNYV: Üzemkörön kívüli ingatlanok közé az az ingatlan tartozik, amely nincs a vállalkozási tevékenységgel közvetlen összefüggésben. Ide tartozik az üzemi lakóépület, a lakótelepen belüli út, víz- és csatornahálózat, továbbá a kizárólag polgári védelmi célokat szolgáló épület, egyéb építmény, raktár, víztároló medence, valamint a kizárólag szociális, kulturális, sport- és gyermekintzéményi, üdülési célokat szolgáló épület, egyéb építmény (bölcsőde, napközi otthon, kultúrház, üdülő, sportpálya, sportlétesítmény stb)
Javasolt bontása:
1251 Jóléti ingatlanok
1252. Lakótelepi ingatlanok
1253 lakóépületek
1254Polgári védelem ingatlaniai
1259 Egyéb üzemkörön kívüli ingatlanok.

Egy cég építtetett irodát, melynek egy része vadászati iroda, egy másik, el nem különült rész az ügyvezetés és a könyvelés helye. Véleményem szerint sem az ügyvezetés, sem a könyvelés helyét nem lehet üzemkörön kívüli ingatlannak tekinteni. Ennek analógiájára a késztermék raktárakat, terménytárolókat sem. És még meg kellett venni két garázst is, mert valami építésügyi előírás miatt a cégek által vásárolt lakás és iroda területnagyságonként a belvárosban szükséges garázzsal rendelkezni, hogy ne foglalják az ingyenes parkolóhelyeket. Csak így van használatbavételi engedély.

Szerintetek, ha igénybevesszük a kisvállalkozói kedvezményt, mire tud hivatkozni majd az APEH a bíróságon?
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
#2
Sziasztok!
Hogyan, melyik tárgyi eszköz kategóriába kell aktíválni az ingatlanhoz szorosan kapcsolódó, az ingatlanba beszerelt, tőle el nem választható technológiai szerelést, vezetékeket? Milyen értékcsökkenési leírási kulccsal lehet amortizálni az így aktívált eszközöket?

(Ilyen probléma merül fel pl. hűtőkamra, szárító építése esetén is. Ebben az esetben a hűtőkamra, szárító működtetéséhez szükséges műszaki eszközök értéke lényegesen meghaladja azon ingatlan értékét, amelybe beszerelték.)

A fenti kérdésekre ad választ a csatolt állásfoglalás.
Zs.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég