A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gyes, Gyed..stb.
#51
placebo Írta:Hello!
Elméletileg:
2013-ra:25+2-9 18napja még maradt
2014:04.08 tgyáson volt erre a teljes időre jár szabi és jár a gyed első 6 hónapjára
tgyás napok 2014-ben+6honap gyed napok/365 x27nap ha tört 0,5 től felfele alatta lefele kerekitve az egész nap

Köszönöm. Akkor most 2013-ra jár a maradék 18 nap vagy nem?
Köszönöm a választ
Válasz idézéssel
#52
Alba Írta:Szia!
Köszönöm a kiegészítést!
Ő egyébként 2013-ra számol!

Bocsi !!! Természetesen neked van igazad a 2013 tekintetében. Smile
Válasz idézéssel
#53
Hello!
Elméletileg:
2013-ra:25+2-9 18napja még maradt
2014:04.08 tgyáson volt erre a teljes időre jár szabi és jár a gyed első 6 hónapjára
tgyás napok 2014-ben+6honap gyed napok/365 x27nap ha tört 0,5 től felfele alatta lefele kerekitve az egész nap
Válasz idézéssel
#54
Szia!
Köszönöm a kiegészítést!
Ő egyébként 2013-ra számol!
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
#55
Alba Írta:Szia!

Már vonatkozik rá a módosítás.
A TGYÁS és a GYED első féléve után jár a szabi.
És a szabadságot csökkenteni kell a harminc napot meg haladó keresőképtelenség esetén.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.munkaugyiforum.hu/munkaugyi-segedanyagok/szabadsagok-szamolasa-szamolasi-peldaval-2013-ban">http://www.munkaugyiforum.hu/munkaugyi- ... l-2013-ban</a><!-- m -->


<!-- m --><a class="postlink" href="http://blog.rsm.hu/2015/02/figyelem-2015-januarjatol-ismet-valtozott-a-szabadsagra-valo-jogosultsag/">http://blog.rsm.hu/2015/02/figyelem-201 ... gosultsag/</a><!-- m --> !!!

Valóban így volt, de ismét változott - már nem kell csökkenteni a szabadságot 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén .
Válasz idézéssel
#56
Szia!

Már vonatkozik rá a módosítás.
A TGYÁS és a GYED első féléve után jár a szabi.
És a szabadságot csökkenteni kell a harminc napot meg haladó keresőképtelenség esetén.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.munkaugyiforum.hu/munkaugyi-segedanyagok/szabadsagok-szamolasa-szamolasi-peldaval-2013-ban">http://www.munkaugyiforum.hu/munkaugyi- ... l-2013-ban</a><!-- m -->
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
#57
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Testvérem 1980.02.01-én született.
2013.03.06-2013.10.22-ig táppénzen volt, veszélyeztetett terhesség miatt. 2013.10.22-2014.04.08 tgyáson volt majd gyeden 2014.04.08- 2015.10.22-ig.
2013-ban a kora alapján 25 nap szabadság járt + ugye a gyerkőc után +2. Táppénzig 9 nap szabadságot vett ki 2013-ban.

Mennyi szabadság jár neki most, mielőtt visszamenne dolgozni? 2015.10.22-től újra állományban lesz.
Nem nagyon bízik abban aki náluk számolja, volt rá esett, hogy rosszul számolt és valakinek vissza kellett fizetni a bérét.

Valaki tudna ebben segíteni. Úgy tudjuk volt valami jogszabályi változás, csak nem tudjuk rá vonatkozik-e vagy sem.

Nagyon szépen köszönjük a segítséget!
Válasz idézéssel
#58
Köszönöm a válaszokat !
Móni
Válasz idézéssel
#59
Sziasztok!
Ahogy Placebo írja,a munkába állást követő 60 napon belül ki kell adni a szül. szabi,ill. a gyed alatt felgyűlt szabadságot, az ideit természetesen év végéig, vagy megállapodás szerint. Mt.123 §. (3).bek.
Üdv:Éva
Válasz idézéssel
#60
Hello!
Sehol nem írják hogy ki kell venni a munkába álláskor,tehát év végéig kiveheti .

A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
(2) A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.
(3) A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni.
Válasz idézéssel
#61
Sziasztok !
Munkavállaló 2014.novemberében szült, az éves szabadságát kivette.
2015. áprilisig TGYÁS-opn (CSED-en) volt, majd utána GYED-en.
Októbertől jönne vissza dolgozni.
Az idei (1-9.havi TGYÁS és GYED alatti) szabadságát ki kell vennie a munkába álláskor, vagy év végéig bármikor kiveheti ?
Móni
Válasz idézéssel
#62
Hány éves a gyerek?

A GYED extra lényege, hogy a gyermek egy éves kora után a GYED mellett korlátlanul lehet dolgozni, azaz ügyvezethet is és a GYED ellátást is kaphatja ha a jogosultsági feltételeknek megfelel és a gyermek betöltötte az 1. életévet.

Más a helyzet, ha a gyermek nem töltötte be az 1. életévet Ekkor:

Ebtv. 42/C. § (1) Nem jár a gyermekgondozási díj, ha
a) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat;
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#63
Az apukának van két éven belül 365 nap biztosítási jogviszonya, ez alapján igényelhetné a gyedet, Én azt nem tudom hogy mivel egy személyes KFT ő egy főállású társas vállalkozó és ő az ügyvezető is ő jogosult e egyáltalán gyedre, ha mellette ügyvezet, vagy másik ügyvezetőt kell kinevezni társasági szerződés módosítással?
Válasz idézéssel
#64
A GYED-re való jogosultsággal kapcsolatos kérdéshez:Ebtv. 42/A. § (1) Gyermekgondozási díjra jogosult
a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Fentiek értelmében GYED-re nem csak az anya, hanem az apa is jogosult, de csak ha biztosított.


1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
5. § (1) E törvény alapján biztosított f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,


4. § E törvény alkalmazásában:
d) Társas vállalkozó:
1.36 a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony),
2.37 a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik,
3.38 az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség, az oktatói munkaközösség tagja,
4.39 az egyéni cég tagja,
5.40 a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha az 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül,


7. § (1) A biztosítás - amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik - az ennek alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn.


A Cégbíróság a Cégtörvény (2006. évi V. törvény) 91.§-a szerint a NAV megkeresésétől számított 20 munkanapon belül megszűntnek nyilvánítja a céget, majd a Ctv. 116.§a) pontja szerint lefolytatja a kényszertörlési eljárást.

Adószámtörléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás

91. §323 (1) Ha az állami adóhatóság elektronikus úton a cég adószámának jogerős törlése miatt a cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárást kezdeményez, a cégbíróság hivatalból jár el, és a céget - az állami adóhatóság kezdeményezését követő húsz munkanapon belül - megszűntnek nyilvánítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi azzal, hogy a végzés ellen a megjelenésétől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye. A cégbíróság a jogerős végzést a Cégközlönyben közzéteszi.
(3) A cégbíróság az e § szerinti eljárását hivatalból megszünteti, ha tudomására jut, hogy az állami adóhatóság az adószám törléséről szóló határozatát visszavonta, megsemmisítette vagy azt a bíróság hatályon kívül helyezte.
(4) E cím szerinti eljárásban a fogalmazó vagy a bírósági ügyintéző önállóan jár el.


116. § (1) A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha
a) a céget megszűntnek nyilvánítja,
b) a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be és törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő,
c) a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre, vagy
d) a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.
A kényszertörlési eljárás megindítását elrendelő végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak van helye.
(2) Nincs helye kényszertörlési eljárás elrendelésének a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés meghozatalát követően, valamint abban az esetben, ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy az ügyész a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor. Ha a kényszertörlés elrendelésére a fizetésképtelenséget megállapító végzés meghozatalát követően, de annak jogerőre emelkedését megelőzően került sor, a felszámolást elrendelő bíróság elektronikus értesítése alapján a kényszertörlési eljárás megszüntetésének van helye. Kényszertörlési eljárás alatt fizetésképtelenség megállapítása iránti eljárás - e törvényben foglalt kivétellel - nem kezdeményezhető.
(3) A kényszertörlési eljárás során a cég üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhet. A cég képviselője a kényszertörlési eljárás alatt e fejezetben foglaltakkal összhangban a hitelezői érdekek figyelembevételével járhat el, a kényszertörlés kezdő időpontjától a cég vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot - az e fejezetben foglaltak kivételével - nem tehet. A kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően a cég szervei nem hozhatnak a kényszertörlési eljárás céljával ellentétes döntéseket, a cég nem dönthet átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról.
(4) A cégbíróság - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem dönthet a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről.
(5) Ha a kényszertörlési eljárás során felszámolási eljárást kell kezdeményezni, a felszámolás során egyezségkötésnek nincs helye és a felszámolási eljárás az adós cég teljesítésére tekintettel nem szüntethető meg.
(6) A kényszertörlési eljárás nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait - ha e fejezet másként nem rendelkezik - megfelelően alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye. A kényszertörlési eljárásban az iratok kézbesítésére a 72. § (6) bekezdését alkalmazni kell. Ha e fejezet 1-3. Címe szerinti eljárásban e törvény alapján nem kizárólag bíró járhat el, ott fogalmazó vagy bírósági ügyintéző is - önálló aláírási joggal - eljárhat. A cégbíróság a kényszertörlési eljárásban keletkezett iratokat elektronikusan tartja nyilván. Ennek során jogosult a nem elektronikus irat elektronikus okirati formába történő alakítására. A 118. § szerinti jogerős végzéssel az eljárásban keletkezett iratok nyilvánossá válnak.

Az egészségbiztosító tehát azt fogja vizsgálni, hogy biztoosítottnak minősül-e. Ha nem, úgy nem kaphat GYED-et.


Ebtv. 42/C. § (1) Nem jár a gyermekgondozási díj, ha
a) a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat;
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#65
Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni hogy egy személyes KFT-nél elmehet e az ügyvezető GYED-re (ő az apuka) vagy társasági szerződést kell módosítani és másik ügyvezetőt kell bevenni a társaságba? Közben a KFT adószámát törölték ilyen esetben egyáltalán lehet társasági szerződést módosítani? Vagy elmennie az ügyvezetőnek Gyed-re?
Válasz idézéssel
#66
A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.


Szerintem ez érthető. Régen aki a GYED jogosultságot megszerezte az automatikusan kaphatta a GYED-et a gyermek 2 éves koráig.
Ez megváltozott. Ha a szülő nőnek csak pl. 365 biztosításban töltött ideje van van jogosult lesz GYED-re, de csak a THGY megszűnését követően 365 napig, azaz nem a gyermek 2 éves, hanem csak a másfél éves koráig.
(Fél év tgys + 1 év = 1,5 év.)

Ha a gyermekgondozási díjra jogosult a jogosultság megszerzésekor vagy azt megelőző 2 éven belül másik – különböző korú – gyermekére tekintettel jogosult volt gyermekgondozási díjra, a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama nem lehet rövidebb az utoljára folyósított gyermekgondozási díj (1) bekezdés alapján megállapított időtartamánál.


Ha tehát valaki GYED, vagy GYES alatt szül és az 1. gyermekére a fentiek alapján nem a gyermek 2. éves koráig kapott GYED-et az a következő gyermekére is legfeljebb annyi napra kaphat GYED-et, mint az 1. gyermekre.

Nem hosszabbodik meg az új gyermekgondozási díj megállapítására jogosító gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj jogosultsági idejével, és c) nem hosszabbodik meg az utolsóként született gyermek jogán megállapított gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély jogosultsági idejével - mondja a jogszabály, azaz hiába áll biztosításban a GYED, GYES alatt ezen biztosítási idő a 2. gyermeknél nem növeli meg a GYED igényjog idejét.
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#67
sziasztok,

Tud valaki segíteni, elmagyarázni hogy 2014.01.01 től hogyan is érvényes a gyed számítása? miért nem jár a gyerek 2 éves koráig milyen esetekben? Ha igény-bevette a tgyást és táppénzen volt akkor ezt nem számolják bele?

köszönöm
Válasz idézéssel
#68
Szia !
Tapasztalatom szerint,a személyes ügyintézés a leggyorsabb,vigyél minden okmányt magaddal (szül.any.kiv.,TAJ kártyák, GYED határozat, adókártyák,szig.,lakcím stb...).Kb. 1 hónappal előtte kezd el intézni, akkor biztos nem lesz kiesés a folyósításban jó esetben. Igen,dolgozhatsz Gyes mellett,munkába állás előtt ki kell venni a felgyűlt szabikat.
Üdv:Éva
Válasz idézéssel
#69
még egy kérdésem lenne, hogy gyes mellett most vissza lehet menni dolgozni és kapom a fizetést is és a gyest is,? És a felhalmozott szabadságokkal ilyenkor mi történik?
Válasz idézéssel
#70
Akkor a két évnek meg kell lennie folyamatosan és csak akkor jogosult 2 éves koráig a gyedre?
A gyes-t pedig az államkincstárnál mennyivel előtte érdemes megigényelni hogy folyamatos legyen a folyósítás? Ahhoz elég a nyomtatványt kitölteni vagy mellékelni is kell papírokat? Személyes intézés gyorsabb?

Köszi a válaszokat
Válasz idézéssel
#71
hajnalcsillag Írta:Ezzel a témával kapcsolatban nekem is lenne egy kérdésem:
Ha a szülést megelőző két éven belül végig munkaviszonyban volt az anya ( a szülés napját is beleértve) és a "csed"alatt lejár a határozott időre szóló munkaszerződése, azért jogosult GYED-re a gyermek kétéves koráig? Én úgy értelmezem hogy a szülés napján kell fennállni a biztosításnak -ellentétben a régi szabállyal- nem pedig a GYED jogosultság megnyílásának napján. Szerintetek is így van?

No akkor válaszolok magamnak: igen, a jelenlegi szabályok szerint jogosult a fenti esetben GYED-re a kismama. Sőt akkor is, ha a "csed"-et nem vette igénybe, pedig jogosult lett volna - akkor is jár a GYED. Most kérdeztem meg az OEP-től. Smile
Válasz idézéssel
#72
Ezzel a témával kapcsolatban nekem is lenne egy kérdésem:
Ha a szülést megelőző két éven belül végig munkaviszonyban volt az anya ( a szülés napját is beleértve) és a "csed"alatt lejár a határozott időre szóló munkaszerződése, azért jogosult GYED-re a gyermek kétéves koráig? Én úgy értelmezem hogy a szülés napján kell fennállni a biztosításnak -ellentétben a régi szabállyal- nem pedig a GYED jogosultság megnyílásának napján. Szerintetek is így van?
Válasz idézéssel
#73
Akkor biztos ezért jogosult rövidebb időre.

" A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól
-a gyermeket szülő anya által igénybe vett gyed esetében a szülést
-a szülő anyától eltérő más jogosult által igénybe vett gyed esetén a jogosultság kezdetét
megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár"
Üdv:Éva
Válasz idézéssel
#74
Nem volt előtte semmi, t9bb mint kettő évnek meg kellett volna akkor lenni? lehet hogy ez nem volt meg és azért, köszönöm szépen
Válasz idézéssel
#75
Szia !
Valószínű nem volt elegendő biztosítási idő,vagy már volt korábban is GYED folyósítás,ezt kissé bonyolult lenne elmagyarázni,ismerni kéne az előzményeket. GYES-t kell megigényelni a lejáratot követő naptól.
Üdv:Éva
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 2 Vendég